aberia icon app

FOR FAMILIE OG VERGE

Om oss

For oss i Aberia er Brukernes pårørende våre viktigste partnere i arbeidet med å gi hver enkelt de samme muligheter og rettigheter som normalt fungerende. Et godt samarbeid med pårørende er en av forutsetningene for at våre tilbud innen omsorg og avlastning skal bli så gode som mulig og gi trygghet for den enkelte. Derfor strekker vi oss selvfølgelig langt for at ønskene og behovene til deg som foresatt/verge skal bli hørt.

Vi har en etablert filosofi om at våre boliger skal ligge i vanlige boligstrøk og at Brukerne skal være en del av et bofellesskap som bidrar til å bedre deres livskvalitet. Vi har boliger over hele landet, og hovedkontor i Oslo.

Hver enkelt Bruker har en primærkontakt som er den av personalet som jobber tettest med Brukeren og er familiens nærmeste kontaktperson. Primærkontakten samarbeider med boligens leder, regionledelsen, oppdragsgiver og andre eksterne parter for å kunne koordinere all informasjon som de pårørende har krav på.

Informasjon og samarbeid

Vi i Aberia jobber på lag med de familiene som velger oss og tilrettelegger for besøk i boligen og i hjemmet. Nøkkelpersonell samarbeider med kommunenes spesialhelsetjeneste og arbeider aktivt med å motivere Brukerne til å delta i aktiviteter som de liker, mestrer og nyter godt av.

Personalet består av sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere i tillegg til ufaglærte som har lang og bred praksis med å ivareta nødvendige behov som våre ulike brukergrupper til enhver tid har. Vi tilrettelegger for at de skal en aktiv og variert fritid ved å ta i bruk ulike virkemidler som Sansehus, utflukter og ulike aktivitetstilbud i nærområdet.