aberia icon app

FOR OPPDRAGSGIVER

Om oss

Aberia Omsorg har siden 1991 tilbudt tjenester innenfor heldøgns omsorg og akuttplasseringer for brukere i alle aldre og søsterselskapet Aberia Avlastning-BPA har siden 1981 tilbudt dag- og døgnavlastning for barn og unge under 18 år. Begge brukergrupper har til felles at de har ulike grader av utviklingshemning. Stenimed AS ble en del av Aberia i 2016 og tilbyr de samme tjenestene.

Vår kjernekompetanse er drift av døgnbemannede omsorgsboliger og vi er et av de eldste foretakene i Norge som tilbyr plasseringer i bofellesskap etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Alle våre boliger ligger i vanlige boligstrøk, de fleste sentralt beliggende mens andre kan ligge litt avsidesliggende i samsvar med oppdragsgivers krav og ønsker. Vi har boliger i store deler av landet.

Våre kontorer ligger sentralt på i Oslo.

Målgruppe

Vi tilbyr omsorgstjenester til brukere i alle aldersgrupper. Våre typiske brukere har en psykisk utviklingshemning som autisme, ADHD, ervervet hjerneskade, diverse psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser og andre typer utviklingsforstyrrelser. Mange av dem har i tillegg ulike fysiske funksjonshemninger.

Vi tilbyr

Vi skreddersyr løsninger for hver enkelt bruker og tar særskilte hensyn til bofellesskapenes sammensetting og personalgruppenes kompetanseprofil. Vi tilbyr dag- og døgnavlastning hvor brukerne er en del av et fellesskap som består av jevnaldrende med lignende utfordringer. Våre brukere har alltid èn dedikert miljøarbeider å forholde seg til.

Aberia’s bo- og omsorgstiltak tar individuelle hensyn og tilpasser tiltak etter brukerens forutsetninger. De fleste av våre oppdrag er 100% plasseringer med langsiktige kontrakter og faste avlastningsoppdrag, men vi tilrettelegger også for korttids- og akuttplasseringer. I tillegg tilbyr vi ferieavlastning som inkluderer bruk av hytter og opphold på våre hoteller.

Våre personalgrupper er små og ledes av en miljøterapeut med relevant utdannelse og erfaring. De holder et høyt nivå for å tilfredsstille Aberia’s målsetting om å gi brukerne vanlige erfaringer og opplevelser i hverdagen. Arbeidstidsordningene har også blitt tilpasset brukerne for å gjøre deres hverdag mer forutsigbar.

Kvalitet og utvikling

Alle Brukere får tildelt en primærkontakt som sammen med våre boligledere samarbeider med oppdragsgiver, foresatte/hjelpeverge, skole, arbeidstilbud, fastlege, habiliteringstjeneste og spesialhelsetjenesten.

Nøkkelpersoner i selskapet har solid faglig kompetanse og mer enn 25 års erfaring med heldøgns bo- og omsorgstjenester fra både privat og offentlig sektor. Vi tenker forebyggende arbeid og våre personalgrupper jobber kontinuerlig med å nøytralisere utfordrende atferd og bidra til varig endring hos den enkelte.

Våre ansatte som jobber med utagerende Brukere har alltid erfaring med utarbeidelse og gjennomføring av kapittel 9 vedtak i henhold til den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi setter livskvalitet i fokus og vår visjon er: ‘verdighet til den enkelte’.