aberia icon app

Til deg som velger oss

Om oss

Vi ønsker deg velkommen til Aberia.

Din mening er viktig for oss. Vi gir deg assistanse til å mestre daglige gjøremål og trener på egenutvikling. Vi er her for å veilede og gi en hjelpende hånd slik at din hverdag blir forutsigbar og variert. Vi jobber for at du skal oppleve våre omsorgstjenester som stimulerende og gi deg trygghet i hverdagen.

Brukermedvirkning


I Aberia skal ALLE ha innflytelse på egen livskvalitet.

Din personalgruppe og du selv eller din representant setter i fellesskap opp dags- og ukeplaner i tillegg til mer langsiktige aktivitetsplaner.

Vi tar vårt faglige ansvar på alvor. Både du selv og dine foresattes (eller din verges) tidligere erfaringer med helsetjenesten bidrar til å gi oss et fundament å bygge videre på for å kunne yte deg best mulig bistand i dag og inn i fremtiden.