aberia icon app

For familie og verge

Om oss

Vi er en profesjonell aktør innen barne- og ungdomsarbeid.  Bedriftens grunnleggende verdier er trygghet, respekt og verdighet for alle.  Våre avdelinger er for barn og unge i aldersgruppen 12 – 18 år, i region øst, sør og vest.  Det bor 1 – 4 unge mennesker i hver avdeling.  De som bor hos oss, skal ha det trygt, de skal trives og de skal lære. 

Informasjon og samarbeid

Bedriften samarbeider med kommuner, offentlige  etater, familie og nettverk fordi vi tror på helhetlige tjenester. Hvis barn og unge trenger plass hos oss, er det kommunene i samarbeid med statlige tjenester som formidler plass.   Våre samarbeidspartnere, ungdommer og foresatte får kontinuerlig informasjon om hva vi fokuserer på i hver enkelt sak og plassering. Vi opplever å få til et bedre samarbeid med alle parter ved åpenhet og tillit.