aberia icon app

TIL DEG SOM SKAL TIL OSS

Om oss

Vi som jobber i institusjonen vil ditt aller beste. Vi er voksne, ansvarlige mennesker som har god utdanning og lang erfaring med barn og ungdom som bor på institusjon, familiehjem og hybler.  Vi skal ivare ta deg og dine rettigheter så lenge du bor hos oss. Vi vil at du skal lære, trives og oppleve trygghet. 

Hos oss

Hos oss om det er institusjoner, familiehjem/fosterhjem eller hybler har vi fokus på at vi har hyggelige og trivelige omgivelser. Vi ønsker at våre barn og ungdom skal få skreddersydde fritidstilbud som gir en positiv opplevelse. I den forbindelse har vi et bredt utvalg innen hest, musikk, motor cross m.m. (Tilbudet kan variere noe fra plass til plass)

Brukermedvirkning

Vi vil at du som bor hos oss, skal få nødvendig informasjon om hva som skjer med deg og hvordan vi jobber med din sak. Vi mener at vi får til et bedre samarbeid med alle hvis vi er åpne og ærlige mot hverandre. Du kan bestemme selv om du vil delta på møter med kommunen, staten og andre samarbeidspartnere som kan påvirke din framtid og livssituasjon.

Du kan bestemme selv i personlige spørsmål, og du har rett til å få hjelp med å ta vare på penger og egne eiendeler. Bor du i institusjon vil vi at du skal delta på husmøter sammen med de voksne og andre ungdommer slik at vi i fellesskap kan planlegge innkjøp av mat og utstyr som vi trenger på institusjonen, og for at du skal kunne planlegge ukedagene dine, eller spennende aktiviteter og besøk i helgene. Brukermedvirkning handler om å bidra selv til et trygt og godt opphold på institusjonen mens du bor her.