aberia icon app

For Bruker

Aberia Bpa

 

Aberia har levert et bredt spekter av tjenester innenfor avlastning og omsorg siden 1981 og er en av Norges mest erfarne leverandører. Vårt utgangspunkt er enkelt - alle mennesker skal ha de samme muligheter, rettigheter og plikter. Vi overfører kunnskap til arbeidsledere og assistenter. I den forbindelse har vi utarbeidet manualer til både arbeidsledere og assistenter som skal sikre at alle kan ivareta sine ansvarsområder på en god måte. Aberia opplæringsprogram skal sikre god brukerstyring. Din trygghet er at du alltid får assistanse når du ønsker det og alltid har en fast kontaktperson å forholde deg til. Vi gir arbeidslederen råd underveis og tilrettelegger for dennes spesifikke behov. Vårt motto er ‘Trygg og selvstendig med Aberia

Vil du vite mer?