aberia icon app

For Oppdragsgivere

Hva er BPA

 

Kort om BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Stortinget vedtok den 16. juni 2014 at personer under 67 år som har et langvarig og omfattende assistansebehov med mer enn 25 assistansetimer i uken skal ha rett til brukerstyrt personlig assistanse.
Loven tro i kraft den 1. januar 2015.

Dersom du oppfyller ovennevnte krav har kommunen plikt til å gi deg en forsvarlig BPA tjeneste.

Arbeidslederen leder egne assistenter som skal yte praktisk bistand. Praktisk bistand kan være hjelp til innkjøp av mat, matlaging​​, vask av klær og bolig, hjelp til egenomsorg og andre praktiske gjøremål.

 

Hvem er hvem i BPA

Oppdragsgiver er kommunen.
Det er kommunen som gir private leverandører av BPA tjenester tjenestekonsesjon og som behandler, vedtar eller avslår søknader om assistanse fra enkeltpersoner.

Leverandør av BPA tjenester er offentlige og private aktører.
Leverandørene har arbeidsgiveransvaret og er ansvarlige for at arbeidslederne får opplæring i å lede sine assistenter og administrere egen ordning.

Arbeidslederen er brukeren selv.
Den som får et vedtak om BPA er arbeidsleder. Arbeidslederen er ansvarlig for rekruttering, ansettelser og gjennomføring av den BPA tjenesten de har fått innvilget.

Den personlige assistenten er arbeidstakeren.
Assistenten er ansatt av arbeidslederen og skal følge den arbeidsplanen som denne har fastsatt, men det er leverandøren av BPA tjenesten som har arbeidsgiveransvaret og utbetaler lønn.

 

Om Aberia BPA

Aberia Avlastning/BPA har levert et bredt spekter av tjenester innenfor avlastning og omsorg siden 1981 og er en av Norges mest erfarne leverandører. Vårt utgangspunkt er enkelt - alle mennesker skal ha de samme muligheter, rettigheter og plikter.

Vi overfører kunnskap til arbeidsledere og assistenter. I den forbindelse har vi utarbeidet manualer til både arbeidsledere og assistenter som skal sikre at alle kan ivareta sine ansvarsområder på en god måte. Aberia Avlastning/BPA opplæringsprogram skal sikre god brukerstyring.

Din trygghet er at du alltid får assistanse når du ønsker det og alltid har en fast kontaktperson å forholde deg til. Vi gir arbeidslederen råd underveis og tilrettelegger for dennes spesifikke behov.

Vil du vite mer?