aberia icon app

Jobb som PA

Ønsker du å jobbe som personlig assistent

 

Hva er en personlig assistent

Du som personlig assistent skal bistå din arbeidsleder med praktisk bistand, det vil si med daglige gjøremål og egenomsorg.

Hva som kreves av deg
Alle våre assistenter skal:

  • Vise høflig, respektfull og livssynsnøytral fremferd
  • Utføre arbeid av god standard
  • Ha gode nok språkkunnskaper til at dialog ikke blir preget av misforståelser
  • Være over 18 år
  • Fremvise politiattest

Hvordan er din arbeidsdag

Assistentene vil forholde seg til arbeidsplaner som strekker seg minst 6 uker frem i tid. Arbeidstid og mengde kan variere fra uke til uke.

Jobb hos oss