aberia icon app

Aberia Healthcare AS

Aberia Healthcare AS utfører helse-, velferds- og omsorgstjenester på vegne av offentlig sektor.

Våre tjenester utføres primært i Norge og i Sverige. Suksesskriteriene er blant annet klokt lederskap, riktig kompetanse og gode systemer, fordi det gir god kvalitet. Selskapet tilbyr tjenester til barn, unge og voksne.

Selskapet har avtaler med det offentlige og yter tjenester som omfattes om Lov om barnevern og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven).

KONSERNLEDELSEN

Nina Torp Høisæter
CEO
Iver Heggen
Økonomisjef
Trine Bakkeli
Direktør Aberia barn og unge
Jesper Svedberg
Direktør Aberia Sverige

STYRET

Yngvar Tov Herbjørnssønn
Styreleder
Kristian A. Adolfsen
Styremedlem
Kristoffer Lorck
Styremedlem

Partnere