Forside

Verdighet for den enkelte

 

Hvem er Aberia?

Aberia er en landsdekkende helse- og omsorgsleverandør.

Les mer

Vi søker familiehjem og beredskapshjem

Har du tenkt på det lenge? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

BPA-tjenester

Ønsker du å bytte BPA-leverandør? Eller søke om BPA?
Vi veileder deg gjennom hele prosessen.

Les mer om BPA

Verdighet for den enkelte

Verdighet for den enkelte

Våre grunnleggende verdier er trygghet, respekt og verdighet. Dette er verdier som er viktige for at menneskene vi er i kontakt med skal oppleve egenverd, omsorg og personlig vekst.

Hvem er Aberia?

Aberia tilbyr helse-, velferds- og omsorgstjenester på vegne av offentlig sektor.

Aberia har drift i Norge og Sverige. Suksesskriteriene er blant annet klokt lederskap, riktig kompetanse og gode systemer, fordi det gir god kvalitet. Selskapet tilbyr tjenester til barn, unge og voksne.

Selskapet har avtaler med det offentlige og yter tjenester som omfattes om Lov om barneverntjenester og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Siste fra aktuelt

Sanne Kvitnes
Podkast Tom Nordlie