fbpx
Bergen

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Bergen kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Bergen kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Bergen kommune:

Bergen er en by og kommune i Vestland og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad». Etter tradisjonen ble Bergen grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 med navnet Bjørgvin, som betyr «den grønne engen mellom fjellene». Bergen er en handels- og sjøfartsby, og var Norges hovedstad i Norges storhetstid, i ettertiden omtalt som Norgesveldet.

Bergen ble sete for Gulatinget fra år 1300. Fra ca. 1360 hadde Hansaforbundet et av sine hovedkontorer i Bergen, en handelsvirksomhet som ble videreført på Bryggen helt til 1899. Bergen var sete for Bergenhus len og senere Bergen stiftamt. Bergen by ble eget fylke (amt) i 1831 og innlemmet i Hordaland fylke i 1972. Bergen var Nordens største by frem til 1600-tallet og Norges største by til innpå 1830-tallet, og har siden vært Norges nest største by. 

Befolkning: 

  • 283 929 (2020)

Areal:

  • Totalt: 464,71 km²
  • Land: 444,99 km²
  • Vann: 19,72 km²