fbpx
Nordlyset i Tromsø

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Tromsø kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Tromsø kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Tromsø kommune:

Tromsø er en kommune i Troms og Finnmark fylke. Tromsø kommune er den mest folkerike kommunen i Nord-Norge og den niende største kommunen i Norge. I kommunesenteret, byen Tromsø, ligger setet for Troms og Finnmark fylke, for biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, for Arktisk råd og Universitetet i Tromsø. Tromsø hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Tromsø kommune fikk sin nåværende utstrekning 1. januar 2008 da søndre del av Reinøya ble overført til Karlsøy kommune. Den største endringa skjedde 1. januar 1964 da bykommunen ble slått sammen med nabokommunene Tromsøysund, Kvaløy-delen av Hillesøy (Senja-delen til Lenvik) og det meste av Ullsfjord (Svensby-området til Lyngen). Tromsøregionen består av kommunene Tromsø og Karlsøy, og er siden 2003 en av 16 byregioner i Norge. Tromsøregionen har 75762 innbyggere per 1. januar 2021. Siden 2010 inngår kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord i Tromsø-områdets regionråd.

Befolkning: 

  • 76 974 (2020)

Areal:

  • Totalt: 2521,27 km²
  • Land: 2473,78 km²
  • Vann: 47,49 km²