fbpx
Aberia på Arendalsuka 2021

Aberia på Arendalsuka 2021

Under årets Arendalsuka er Aberia tilstede og arrangerer følgende arrangementer. PS! Alle disse arrangementene streames på Facebook og Aberias hjemmeside.

1. «Med BPA på sidelinjen»

Her møter Dagfinn og Mona Enerly i samtale med Dag Solheim. For 16 år siden skadet han nakken og ble lam fra halsen og ned under en eliteseriekamp. Han, kona Mona og døtrenes vei etterpå har imponert de fleste. Realisme, hardt arbeid og en mengde optimisme og livsglede ligger bak. Hvilken rolle har Dagfinn sin BPA ordning spilt i deres hverdag? 

Tidspunkt: Torsdag, 19.08.2021, kl. 10.30 til 11.30 
Sted: Politiker i glassheisen, Jubileumsscene

2. «Fra mottak til familie»

Hurtigbosetting av Enslige Mindreårige Asylsøkere. Et pilotprosjekt mellom Bufdir, UDi og Aberia. 

Tidspunkt: Torsdag, 19.08.2021, kl. 13.00 til 14.00 
Sted: Kirkens bymisjon cafe

3. «Rødt kort på ubestemt tid»

Barn og unge med funksjonsnedsettelser straffes med utenforskap på mange arenaer uten at de har gjort noe galt. 

Tidspunkt: Torsdag, 19.08.2021, kl. 15.00 til 16.00 
Sted: Kirkens bymisjon cafe

Aberia deltar også på følgende arrangement:

«Ny barnevernsreform: Et barnevern nesten uten private aktører – til barnets beste?»

En ny barnevernsreform trer i kraft 1.1.22, den mest omfattende omleggingen i feltet på mange år.

Reformen innebærer økte ansvarsoppgaver for kommunene, slik det også gjør på andre helse og velferdsområder. Samtidig innebærer reformen innstramninger i bruken av private aktører, men også klargjøring av hva og hvordan kommunene kan la seg bistå av private tjenesteleverandører.

Vil barnevernet være robust nok til å kunne håndtere komplekse, voksende og sammensatte tilbud uten særlig hjelp fra private? Hva slags barnevern får vi da? Hvordan kan vi innenfor det nye lovverket på beste måte benytte den kapasitet og kompetanse som finnes hos private og private ideelle aktører.

Hva slags rolle skal private og private ideelle virksomheter få i barnevernsreformen? 

Arrangør: NHO Service og Handel 
Tidspunkt: Mandag, 16.08.2021, kl. 16:00 til 17:00 
Sted: MØR biffhus 

Se alle sendinger på vår Facebook-side og på Aberias hjemmeside.