Aberia på Arendalsuka

Vi deltar på Arendalsuka i år også! På denne siden finner du våre arrangementer med lenker til livesendinger på Facebook og YouTube.

Se arrangementer Debatt: Rett på sex?

Les mer om Arendalsuka 2023 på arendalsuka.no.

Arkiv: 2022 | 2021

Arendalsuka 2023

Foredrag om krigsrammede barn i Ukraina

Bli med oss på en reise i medmenneskelighet og hjelp til de mest sårbare! Vi inviterer til presentasjon av Misto Dobra – et ukrainsk senter for barn i krig og krise.

Tid: 09:00 – 09:30 tirsdag 15. august

Se og finn ut mer om arrangementet på:

Facebook YouTube Arendalsuka.no

Et foredrag om mulighetene til å leve et fullverdig liv med BPA.

Likestilling, inkludering og livskvalitet er mulig selv om man har barn med alvorlig og livsbegrensende sykdom. Med helsehjelp i BPA får familier muligheten til å leve – ikke bare overleve. Mulighetsrommet er stort, men kommunene tenker likevel snevert og dagens lovverk diskriminerer. En BPA-ordning som ikke inkluderer helsehjelp, kan ikke kalles for et likestillingsverktøy. Dette blir i praksis å frata familiene selve livet.

Tid: 09:30 – 10:30 tirsdag 15.august

Se og finn ut mer om arrangementet på: 

Facebook YouTube Arendalsuka.no

Et foredrag om seksualitet og funksjonshemming.

FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er tydelig på at personer med funksjonsvariasjon har seksuelle rettigheter. I denne debatten løfter vi spørsmålet om hvorvidt retten til et seksualliv handler om likestilling for mennesker med funksjonsvariasjoner, på lik linje med andre likestillingsspørsmål. 

Tid: 11:00 – 12:00 tirsdag 15.august

Se og finn ut mer om arrangementet på: 

Facebook YouTube Arendalsuka.no

Et foredrag om BPA i barnehage, skole og videre utdanningsløp.

ABC – med BPA skal alle med! Mange barn og unge har store behov for forutsigbarhet og trygghet, enten i et psykososialt eller medisinsk forsvarlig perspektiv. Dette gjelder gjennom hele opplæring- og utdanningsløpet. Stadig flere barn sliter med ufrivillig skolefravær og hele 64% av barn med funksjonsvariasjon fullfører ikke videregående. BPA kan være verktøyet som hjelper flere gjennom skolen. 

Tid: 13:30 – 14:30 tirsdag 15.august

Se og finn ut mer om arrangementet på: 

Facebook YouTube Arendalsuka.no

Et foredrag med Håkan Jartelius.

Håkan Jartelius, assistentproff og bloggere, ble født med navlestrengen rundt halsen og med livet i behold. Med foreldre som ikke gjorde noen forskjell på Håkan og hans søsken, har Håkan levd livet fullt ut med personlig assistanse. 

Tid: 15:00 – 15:45 tirsdag 15.august

Se og finn ut mer om arrangementet på:

Facebook YouTube Arendalsuka.no

Samtale:

En samtale med en afghansk kvinne om hennes erfaringer fra egen ungdomstid i Norge, som fosterhjem til innvandrerungdom og som mor selv.

Tid: 11:00 – 12:00 onsdag 16.august

Se og finn ut mer om arrangementet på:

Facebook YouTube Arendalsuka.no

Et foredrag med Freddy Bolle.

Freddy Bolle (58) har en spesiell historie. Han har deltatt i fem skarpe utenlandsoppdrag for Forsvaret, han har mistet en bror i tjenesten, og har en annen bror som er sterkt preget av sine erfaringer som soldat. Han har også jobbet i 27 år med ungdom som har falt utenfor samfunnet, som har store personlige utfordringer og lever svært krevende liv. I dette unike foredraget deler Freddy sine erfaringer på en nær og personlig måte. Han forteller sin historie om hvordan man kan møte ulike mennesker, som alle er i krise.

Tid: 13:00 – 14:00 onsdag 16-august

Se og finn ut mer om arrangementet på: 

Facebook YouTube Arendalsuka.no

Et foredrag om mangel på helse-og omsorgspersonell. Hva gjør vi nå?

Helsepersonellkommisjonen slo nylig alarm på vegne av velferdssamfunnet. Vi har for lite helse- og omsorgspersonell, og det blir verre i fremtiden. Hvis vi skal ha en bærekraftig utvikling for samfunn og de sysselsatte, må kommisjonens konklusjoner tas på alvor. Det blir mange flere med pleie- og omsorgsbehov, men det blir ikke nominelt flere sysselsatte. Flere overlever sykdommer, rettigheter øker, og vi lever lenger. 

Tid: 15:00 – 16:00 onsdag 16.august

Se og finn ut mer om arrangementet på: 

Facebook YouTube Arendalsuka.no

Arendalsuka 2022

BPA på liv og død

ved Løvemammaene i samarbeid med Aberia.

Barn og unge med kroniske og alvorlige sykdommer har nok en gang blitt etterlatt i grøftekanten.

Vi kan ikke ha et lovverk som diskriminerer barn og unge med behov for helsehjelp i BPA. Likevel er det ingen i BPA-utvalget som valgte å slåss for disse barna og deres familier.

En BPA-ordning som ikke inkluderer helsehjelp, kan ikke kalles for et likestillingsverktøy. Dette blir i praksis å frata familiene selve livet.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Du er sjefen!

ved Birgit Skarstein i samarbeid med Aberia.

Birgit Skarstein tar oss med inn i sin historie og hvordan hun i dag bruker sin BPA-ordning. Et arrangement for deg som er BPA-bruker, BPA-assistent eller bare er nysgjerrig.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Pizzabevegelsen v/René Munthe Eik i dialog med Birgit Skarstein

Pizzabaker René Munthe Eik forteller Birgit Skarstein hvordan hun og alle andre kan lage verdens beste pizza.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Søkelys på samspill i fosterfamilier

Hvordan kan «utfordrende adferd» forstås i et kommunikasjonsperspektiv?

Et fremlegg med bakgrunn i intervju med to erfarne fosterforeldre sett i lys av Tom Andersen sine teorier om veiskiller.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Ungdom Uten Retning – Mot nye mål

Dette arrangementet handler om ungt utenforskap og hvordan møte ungdom som faller utenfor skolesystemet på grunn av angst, depresjon og stor motstand.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

ASK gir barn og voksne med kommunikasjonsvansker det livet de fortjener!

Å uttrykke ønsker, følelser og behov er noe de fleste av oss tar for gitt. For noen vil dette være svært krevende eller umulig.

Hva skjer med deg når noen kontrollerer meningene dine? Hvem er du dersom du ikke kan utrykke deg eller styre ditt eget liv?

Hva kan hjelpere og medmennesker gjøre for at alle skal bli hørt og forstått? Hvordan kan alternativ og supplerende kommunikasjon endre noens liv?

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Barnepalliasjon i Norge, keiserens nye klær?

ved Løvemammaene i samarbeid med Aberia.

Det er en av de mest alvorlige kriser man kan stå i å vite at barnet sitt kommer til å dø, likevel mangler finansieringen til barnepalliative team som kan følge opp disse familiene.

Foreldre roper om hjelp til sitt døende barn og får ikke svar. Vil politikerne svare oss nå?

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Arendalsuka 2021

Med BPA på sidelinjen

Her møter Dagfinn og Mona Enerly i samtale med Dag Solheim.

For 16 år siden skadet han nakken og ble lam fra halsen og ned under en eliteseriekamp. Han, kona Mona og døtrenes vei etterpå har imponert de fleste. Realisme, hardt arbeid og en mengde optimisme og livsglede ligger bak.

Hvilken rolle har Dagfinn sin BPA ordning spilt i deres hverdag?

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Fra mottak til familie

Hurtigbosetting av Enslige Mindreårige Asylsøkere. Et pilotprosjekt mellom Bufdir, UDi og Aberia.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Rødt kort på ubestemt tid

Barn og unge med funksjonsnedsettelser straffes med utenforskap på mange arenaer uten at de har gjort noe galt.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.