Aberia deltar på Arendalsuka!

Vi skal i år, som i fjor, delta på Arendalsuka som avholdes 15. til 19. august. Du vil kunne se våre arrangementer både direkte og i opptak her på våre hjemmesider aberia.no.

Våre arrangementer Besøk arendalsuka.no

Arkiv: Arendalsuka 2021

Tirsdag 16. august

BPA på liv og død!

16. august kl. 10:00 – 11:00

Barn og unge med kroniske og alvorlige sykdommer har nok en gang blitt etterlatt i grøftekanten. Vi kan ikke ha et lovverk som diskriminerer barn og unge med behov for helsehjelp i BPA. Likevel er det ingen i BPA-utvalget som valgte å slåss for disse barna og deres familier. En BPA-ordning som ikke inkluderer helsehjelp, kan ikke kalles for et likestillingsverktøy. Dette blir i praksis å frata familiene selve livet.

Du er sjefen!

16. august kl. 13:00 – 14:00

Birgit Skarstein tar oss med inn i sin historie og hvordan hun i dag bruker sin BPA-ordning. Et arrangement for deg som er BPA-bruker, BPA-assistent eller bare er nysgjerrig.

Pizzabevegelsen v/René Munthe Eik i dialog med Birgit Skarstein

16. august kl. 15:00 – 16:00

Pizzabaker René Munthe Eik forteller Birgit Skarstein hvordan hun og alle andre kan lage verdens beste pizza.

Onsdag 17. august

Søkelys på samspill i fosterfamilier

17. august kl. 10:00 – 11:00

  • Hvordan kan «utfordrende adferd» forstås i et kommunikasjonsperspektiv?
  • Et fremlegg med bakgrunn i intervju med to erfarne fosterforeldre sett i lys av Tom Andersen sine teorier om veiskiller.

Ungdom Uten Retning – Mot nye mål

17. august kl. 13:00 – 14:00

Dette arrangementet handler om ungt utenforskap og hvordan møte ungdom som faller utenfor skolesystemet på grunn av angst, depresjon og stor motstand.

ASK gir barn og voksne med kommunikasjonsvansker det livet de fortjener!

17. august kl. 14:30 – 15:30

Å uttrykke ønsker, følelser og behov er noe de fleste av oss tar for gitt. For noen vil dette være svært krevende eller umulig.

Hva skjer med deg når noen kontrollerer meningene dine? Hvem er du dersom du ikke kan utrykke deg eller styre ditt eget liv?

Hva kan hjelpere og medmennesker gjøre for at alle skal bli hørt og forstått? Hvordan kan alternativ og supplerende kommunikasjon endre noens liv?

Torsdag 18. august

Barnepallisjon i Norge. Keiserens nye klær? – Løvemammaene i samarbeid med Aberia

18. august kl. 14:00 – 15:00

Det er en av de mest alvorlige kriser man kan stå i å vite at barnet sitt kommer til å dø, likevel mangler finansieringen til barnepalliative team som kan følge opp disse familiene. Foreldre roper om hjelp til sitt døende barn og får ikke svar. Vil politikerne svare oss nå?