Aberia på Arendalsuka 2024

Vi er tilstede på Arendalsuka med syv direktesendinger fra egne arrangementer. Stikk gjerne innom Aberia-huset på Torvet 2 hvis du er i området.

Se program
Bla i arkivet: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Logo Arendalsuka

Program tirsdag 13. august

Å se mulighetene når livet serverer begrensninger

Med Løvemammaene og Ønsketransporten.

Dato: Tirsdag 13. august 2024
Tid: 09:00 – 10:00
Sted: Aberia-huset på Torvet 2

Om arrangementet

Jeg er mamma og kaptein på vår familie skute. En skute hvor 3/5 av mannskapet, inkludert co-kapteinen har behov for tilrettelegging i hverdagen. Det sier seg selv at de fleste tenker at et slikt skip lett kan kantre og gå på grunn selv på de minste turene, men vi skal ikke det!

En sterkt svaksynt pappa som kommer til å bli helt blind, en døv storebror med CI-implantat og tegnspråk som førstespråk, en aktiv lillebror og en søster i midten som gikk fra tilsynelatende frisk 2-åring til 100% pleietrengende 4-åring i palliasjon. Også meg da og et felles ønske og vilje om å leve så mye som mulig, fange honningøyeblikk, finne magien i hverdagen og skape minner. Med på skuta er det et team BPA-er som gjør det mulig, for det er mulig når man prøver å se muligheter fremfor begrensinger, er født trassig og krydrer det hele med sort humor.

Se på YouTube Se på Facebook Les mer på arendalsuka.no

Hvorfor redde liv, om man ikke får leve?

Med Bettina Lindgren (Leder av Løvemammaene), Christian Christensen (Generalsekretær i Ønsketransporten), Anne Kristin Bruns (Rogaland KrF), Mona Nilsen (Familie- og kulturkometéen i Arbeiderpartiet) og Lars Barstad Løvold (Nestleder i FpU).

Dato: Tirsdag 13. august 2024
Tid: 11:00 – 12:00
Sted: Aberia-huset på Torvet 2

Om arrangementet

Mange snakker om «eldrebølgen» – men ingen snakker om «barnebølgen». Barn med store helseutfordringer sendes hjem til kommuner som ikke er rustet for å ta vare på dem. Barna har ofte store hjelpebehov og krever «minisykehus» i hjemmene. Familiene kjemper for å få nok hjelp og tjenester, og myndighetene har blitt varslet om problemet, men lite har blitt gjort.

Hvorfor er det fortsatt sånn? Om staten ikke er beredt på å ivareta og behandle barn med sykdom og hjelpebehov på en likestilt og verdig måte, bør de da fortsette å redde dem?

Se på YouTube Se på Facebook Les mer på arendalsuka.no

Har du tenkt på hvordan livet blir om du eller dine nærmeste rammes av alvorlig sykdom?

Med Christian Christensen (Generalsekretær i Ønsketransporten).

Dato: Tirsdag 13. august 2024
Tid: 13:00 – 14:00
Sted: Aberia-huset på Torvet 2

Om arrangementet

Ønsketransporten har etablert et tilbud som er enestående i Norge, nettopp for å bidra til at den syke og de pårørende gis anledning til å leve hele livet selv etter at man er rammet av sykdom. Hvilket tilbud har Ønsketransporten og hvordan kan man benytte seg av tilbudet?

Se på YouTube Se på Facebook Les mer på arendalsuka.no

Lede med følelse – Mentalisering og Affektbevissthet som metode for å navigere i det emosjonelle landskapet

Med Eileen Oftedal (Klinisk sosionom).

Dato: Tirsdag 13. august 2024
Tid: 14:30 – 15:30
Sted: Aberia-huset på Torvet 2

Om arrangementet

Eileen Oftedal, en klinisk sosionom med lang erfaring og mastergrad i Helsevitenskap, skal holde et foredrag om hvordan man kan bruke mentalisering og affektbevissthet i kombinasjon for å bli en bedre leder, både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Se på YouTube Se på Facebook Les mer på arendalsuka.no

Program onsdag 14. august

Åpne hjem. Åpne hjerter. Fosterforeldre deler fra levd liv.

Dato: Onsdag 14. august 2024
Tid: 11:00 – 12:00
Sted: Aberia-huset på Torvet 2

Om arrangementet

En samtale mellom fagkonsulent Hanne Othilie Morland og beredskapshjem Malin Aanesland og spesialisert fosterhjem Truls Skjønhaug.

Se på YouTube Se på Facebook Les mer på arendalsuka.no

De vanskeligste barna

Med Aina Sundt Gullhaugen (PhD, Speculis).

Dato: Onsdag 14. august 2024
Tid: 13:00 – 14:00
Sted: Aberia-huset på Torvet 2

Om arrangementet

Det er et stort behov for opprustning av kunnskap om personlighetsforstyrrelse i helsetjenestene og i barnevern. En undergruppe med dyssosial profil tilbys ikke anerkjent spesialisert behandling, og unge i ferd med å utvikle slike vansker belaster justisvesenet og kriminalomsorgen i tillegg til helse- og barnevernstjenesten.

Se på YouTube Se på Facebook Les mer på arendalsuka.no

Ikke hvilket som helst hjem!

Med Eirik Edvardsen (Strategi- og utviklingssjef i Aberia) og Benjamin Haffner (Arkitekt i Tun Arkitekter).

Dato: Onsdag 14. august 2024
Tid: 14:30 – 15:30
Sted: Aberia-huset på Torvet 2

Om arrangementet

Hvordan lager vi bygg som er optimale for å gi sårbare mennesker en best mulig tilværelse? Hvor gode er vi til å bruke arkitekturen som drivkraft for å gi gode omsorgstjenester? Hva er siste nytt på dette området i Norge – og hva mener ekspertisen om hvor utviklingen bør gå?

Se på YouTube Se på Facebook Les mer på arendalsuka.no