Oppføringer av

Fontene skriver om Aberia sitt viktige arbeid med enslige asylsøkere

Nettavisen, www.fontene.no, skrev 5. mai en artikkel om hvordan vi i Aberia arbeider med barn og enslige asylsøkere som flykter til Norge. Vi har satt i gang med rekruttering og opplæring hos omsorgsfamilier som skal ta i mot barn som kommer uten foreldre til Norge. Barna får tilbud om å flytte inn i en familie […]

BPA-tjenester ankommer Lillesand

Aberia er glad for å ha fått konsesjon til å levere BPA-tjenester i Lillesand! Lillesand er kjent for sin trehusbebyggelse med hvite hus mot sjøen, og stor turisttrafikk om sommeren. Her finnes mange idylliske feriesteder.

Spesielt én ting er viktig for Dagfinn Enerly

Uten BPA-ordningen hadde det ikke fungert Tekst: Tina Hage Aberia besøker Enerly på Feelgood Rygge. Dette senteret driver han sammen med sin kone, Mona Enerly. Enerly er et levende eksempel på at man kan beholde både livsglede og humør selv når livet blir snudd helt på hodet. Fotballspilleren ble lam fra halsen og ned etter […]

Vi gratulerer vår kjære Birgit Skarstein som årets ‘Peer Gynt’

Vi vil gratulere vår kjære Birgit Skarstein, ambassadør for Aberia, som årets Peer Gynt! Veldig gøy. Utrolig hyggelig. Det er stas at stortingsrepresentantene som stemmer denne prisen frem. De representerer folket med mange ulike interesser, verdier og synspunkter. Jeg tenker at dette viser at vi alle sammen verdsetter et inkluderende fellesskap. Det er det jeg […]

Birgit Skarstein og Aberia jobber sammen!

Vi er glade for å kunne fortelle om vårt nye samarbeid med Birgit Skarstein! Birgit er idrettsutøver i roing og langrenn, og en samfunnsprofil med et sterkt sosialt engasjement. Hun er opptatt av å gjøre en forskjell, og det passer perfekt med Aberias arbeid for å skape best mulige rammer for den enkeltes liv og […]

Aberia drifter spennende nytt prosjekt for hurtigbosetting av Enslige Mindreårige Asylsøkere (EMA)

Aberia er stolt over å ha vunnet anbudet fra Bufdir der vi er bedt om å rekruttere, lære opp og følge opp omsorgsfamilier for hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere. Tidligere måtte alle EMA gjennom et lengre opphold ved et statlig eller privat asylmottak eller omsorgssenter mens de ventet på avklaring på sin asylsøknad. I det […]

God jul og godt nyttår

Kjære brukere, ansatte og samarbeidspartnere, Nå som julen nærmer seg, ønsker vi å takke alle for et godt samarbeid. Vi setter stor pris på alle som har støttet oss gjennom hele året. Vi har alle vært preget av denne pandemien, og det har medført utfordringer vi aldri har opplevd før. Selv om det har vært […]

Podkast med Velferdsutvalgets leder

Debatten om velferdsprofitt Kåre Hagen fikk i oppgave å kartlegge lønnsomhet og pengestrømmer hos private leverandører av velferdstjenesten etter mye debatt om såkalt «velferdsprofitt». Han sier at det har vært ressurskrevende å få en oversikt over hvilke private aktører som leverer velferdstjenester, og i hvilket omgang. I fremtiden må det bli enklere løsninger på slike […]

BPA i Moss foreløpig reddet

Dagens BPA ordning er svært viktig for brukerne, og derfor har mange av de engasjert seg etter at det ble lagt frem et forslag om å kommunalisere BPA-ordningen. Utvalget for helse og mestring behandlet saken på et digitalt møte tirsdag kveld og kom frem til at BPA-ordningen i Moss fredes ut 2021. 40 brukere hadde […]

Spør Birgit Skarstein om BPA

X