Oppføringer av

God jul og godt nyttår

Kjære brukere, ansatte og samarbeidspartnere, Nå som julen nærmer seg, ønsker vi å takke alle for et godt samarbeid. Vi setter stor pris på alle som har støttet oss gjennom hele året. Vi har alle vært preget av denne pandemien, og det har medført utfordringer vi aldri har opplevd før. Selv om det har vært […]

Podkast med Velferdsutvalgets leder

Debatten om velferdsprofitt Kåre Hagen fikk i oppgave å kartlegge lønnsomhet og pengestrømmer hos private leverandører av velferdstjenesten etter mye debatt om såkalt «velferdsprofitt». Han sier at det har vært ressurskrevende å få en oversikt over hvilke private aktører som leverer velferdstjenester, og i hvilket omgang. I fremtiden må det bli enklere løsninger på slike […]

BPA i Moss foreløpig reddet

Dagens BPA ordning er svært viktig for brukerne, og derfor har mange av de engasjert seg etter at det ble lagt frem et forslag om å kommunalisere BPA-ordningen. Utvalget for helse og mestring behandlet saken på et digitalt møte tirsdag kveld og kom frem til at BPA-ordningen i Moss fredes ut 2021. 40 brukere hadde […]

Rapport: Det er ikke utstrakt superprofitt i velferdstjenestene

I 2018 avslørte VG at flere private bedrifter og stiftelser tjente millioner på barnevernstjenester. Mandag 01.12.2020 ble rapporten om private aktører i velferdsstaten tilgjengelig på regjeringen.no. I rapporten står det hva Velferdstjenesteutvalget har kommet frem til og hvordan de har kartlagt lønnsomhet og pengestrømmer hos private leverandører av velferdstjenester. Utvalget har gått grundig gjennom velferdstjenester […]