fbpx
Redaksjonskomiteen

Barnevern og kvalitet

Distriktsledere og fag- og kvalitetsansvarlige i Aberia deltok sammen på kurs fra den 28. februar–3.mars. Der fikk de innføring i nasjonal veileder for standardisert forløp for omsorgsinstitusjoner i Barnevern. Opplæringen ble holdt av Bufetat ved Spisskompetansemiljøet for endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner

Standardisert forløp innebærer systematiske tiltak basert på oppdatert faglig kunnskap og forskning på barnevernfeltet og gir anbefalinger om hva som er god barnevernsfaglig praksis. Forløpet skal således sikre en mer enhetlig og lik praksis i alle institusjoner, uavhengig av om de er statlige eller private.

Nå starter vi arbeidet med å implementere noen nye arbeidsformer i våre avdelinger. Det gleder vi oss til! Vi kommer til å motta implementeringsstøtte fra spisskompetansemiljøet det første året.