Barnevern

Aberia Ung er et landsdekkende, ideelt aksjeselskap som tilbyr tiltak i institusjon.

Illustrasjonsbilde Aberia ung

Barnevernsavdelinger

Vi har avdelinger innen atferd, omsorg og akutt, samt omsorgssenter for EMA. Utgangspunktet er ungdommer som av ulike årsaker ikke lenger kan bo hjemme, som har det vanskelig med seg og sine omgivelser, og som i kortere eller lengre tid er i behov av institusjonsopphold for å få til en endring i sin livssituasjon.

Vi tilbyr omsorg- og behandlingstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi tilrettelegger og differensierer et omsorgs- og behandlingstilbud til hver ungdom ut i fra den enkeltes behov og plasseringsvedtak. Selskapet arbeider etter metoder og tilnærmingsmodeller tatt fra systemteori, utviklings- og tilknytningsteori, mentalisering og sosial læringsteori som igjen munner ut i praktisk miljøterapi.

Vi tilrettelegger omsorgs og behandlingstilbud som ivaretar menneskets behov for trygghet i psykiske, fysiske og sosiale rammer, slik at den enkelte gis mulighet til endring og utvikling ut i fra sine forutsetninger og behov.

Våre avdelinger jobber utifra standardisert forløp og modellen barnets behov i sentrum. Vi jobber etter allment anerkjente metoder og de krav til tjenestene som til enhver tid foreligger.

Vi har rammeavtale med Bufdir i region vest, sør og øst.

Vil du vite mer om våre barnevernstjenester?

Du finner oss i store deler av landet. Velg regionen du ønsker å kontakte.

Region Øst Region Sør Region Vest
Region Nord (Aurora Omsorg)

Kontaktperson

Svein Arne Rosland

Svein Arne Rosland

Direktør Barnevern

Telefon:
906 60 120
Send e-post

Skriv til oss

Hvilken region gjelder det?(Påkrevd)
Ønsker du nyhetsbrev?
Hold deg oppdatert på nyheter og saker fra Aberia.
Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.