Denne nettsiden anvender cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre opplevelse på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Detaljer

Verdighet for
den enkelte

AKUTT HENVENDELSE?

+47 482 28 800

BARNEVERN

Vi som jobber i Aberia vil ditt aller beste. Vi er voksne, ansvarlige mennesker som har god utdanning og lang erfaring med barn og ungdom som bor på institusjon, familiehjem og hybler.

Vi skal ivareta deg og dine rettigheter så lenge du bor hos oss.

Vi vil at du skal lære, trives og oppleve trygghet.

OMSORG- OG BEHANDLINGSTILBUD

Vi tilbyr et omsorg- og behandlingstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi tilrettelegger og differensierer et omsorgs- og behandlingstilbud til hver ungdom ut i fra den enkeltes behov og plasseringsvedtak. Selskapet arbeider etter metoder og tilnærmingsmodeller tatt fra systemteori,utviklings- og tilknytningsteori, mentalisering og sosial læringsteori som igjen munner ut i praktisk miljøterapi.

Vi tilrettelegger et omsorgs og behandlingstilbud som ivaretar menneskets behov for trygghet i psykiske,fysiske og sosiale rammer, slik at den enkelte gis mulighet til endring og utvikling ut i fra sine forutsetninger og behov.

KVALITET OG UTVIKLING

Aberia har en stillingsplan som sikrer faglig god drift, og de ansatte skal ha kompetanse og faglig kunnskap i forhold til bedriftens målgruppe og målsetting (jfr. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll).

 

Alle barn er unike og forskjellige, og vil ha ulike behov iht. alder, lovverk og plasseringsgrunnlag. For å ivareta dette på best mulig måte har vi utviklet vårt eget metodehus og målsetningshus, dette følges opp med en fagkasse på hver avdeling med gjeldene fagbøker, lovverk og artikler som de ansatte skal være godt kjent med.

TA KONTAKT MED OSS

Ring oss på +47 911 69 494 eller bruk kontaktskjema nedenfor.

*Må fylles utwilly.brusdal@aberia.no Kontaktskjema - barnevern

OPPDRAGSGIVER?

Ønsker du å inngå avtale med Aberia? Ta kontakt med en av våre medarbeidere.

Kontakt oss

Vær oppmerksom på at e-post og skjema på internett har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.