Alfred Røyksund

Alfred Røyksund

Fosterhjemskonsulent, Kristiansand

Tlf: 950 89 269

E-post: alfred.royksund@aberia.no

Kort om Alfred:

Alfred har lang erfaring i arbeid med barn, unge og deres familier i ulike sammenhenger.

Han har mastergrad i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet høyskolesenter (nå VID). Han er tidligere utdannet sykepleier med videreutdanning i både psykisk helsearbeid, prosjektledelse og veiledning.

Alfred har jobbet i både private, statlige og kommunale tjenester med bl.a. psykisk helseproblematikk, rus- og spilleavhengighet, enslige mindreårige, beredskapshjem, ledelse, samt par- og familieterapi.

Han er særlig opptatt av kommunikasjons- og relasjonsperspektivet i hjelpen som utøves, og han tror at vi som helse- og sosialarbeidere bare har begrenset tilgang til den virkeligheten vi står overfor. I en alder av 55 år øver han seg stadig på å ikke forstå andre mennesker for fort og har en overbevisning om at dersom han lytter og er tilstede på gode måter, vil ny innsikt og nye muligheter oppstå.