Arnt Ove Engelien

Arnt Ove Engelien

Psykologspesialist, ekstern veileder

Kontakt oss

Kort om Arnt Ove:

Arnt Ove Engelien er psykologspesialist med barne- og ungdomspsykologi som spesialitet. Han har tidligere jobbet flere år i både psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og i Fosterhjemstjenesten i Stavanger. Siden 2011 har han sammen med en kollega drevet firmaet Trygg base AS i Rogaland, som i hovedsak arbeider med barnevernsaker i ulike former.

Han veileder både foreldre, fosterforeldre og adoptivforeldre, i tillegg til fagpersoner som jobber med barn og unge med utfordringer. Hans spesialkompetanse er knyttet til barn og unge med tilknytningsvansker og traumebakgrunn. Hans faglige plattform er først og fremst traumebevisst omsorg kombinert med Circle of Security, hvor han er sertifisert i COS Virginia-varianten ved RBUP i Oslo (en dyperegående variant enn COS-P).

Han har også vært med på å implementere Trygg base-modellen for veiledning av fosterforeldre i Bufetat i Norge. Han jobber i stor grad emosjonsfokusert, og er også sertifisert i metoden Tuning in to Kids.

Et spesielt interessefelt for ham er samvær for fosterbarn, som han i begynnelsen av 2023 ga ut en bok om sammen med Øyvind Kvello og Heine Vestvik.

Boka finner du her