Beredskapshjem

Et beredskapshjem er et privat hjem som tar imot barn og ungdom på kort varsel. Familien kan enten være stor eller liten, men det vil alltid være én i familien som har hovedansvaret for fosterbarnet, og som er engasjert på heltid.

Aberia er en landsdekkende tilbyder av familiehjem og beredskapshjem. Vi har avdelinger i Moss, Sandefjord, Hamar, Kristiansand, Trondheim og Kirkenes.

Ungdom

Hva er et beredskapshjem?

Barn må flytte inn i beredskapshjem av ulike grunner. Ofte er det en akutt situasjon, og barnet har behov for et stabilt og forutsigbart hjem frem til barnevernet finner en mer varig løsning.

Som beredskapshjem har familien kompetanse og ressurser til å møte dette behovet og sørge for at barnet får mulighet til å oppleve trygghet.

Krav til å bli beredskapshjem

  • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
  • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse
  • Stabil livssituasjon

Hva innebærer jobben?

Å være beredskapshjem kan være utfordrende i perioder, men det er også en meningsfull jobb, som gir deg muligheten til å bidra positivt inn i livet til et barn eller en ungdom i en akutt livskrise.

Som beredskapshjem i Aberia vil du og familien din få god opplæring i hva det innebærer å være beredskapshjem og hvordan man jobber med barn som befinner seg i en akutt livskrise. Du vil også få opplæring og tett oppfølging fra våre konsulenter.

Hopp direkte til

Kontakt oss

Inntak

Henning Bakken

Leder Hjem og Familie

Telefon: 926 66 677
Send e-post

Henning Bakken

Caroline Bjanger

Inntak og kvalitetsansvarlig

Telefon: 920 54 181
Send e-post

Caroline Bjanger

Rekruttering

Liv Reidun Haldorsen

Rekrutteringsansvarlig

Telefon:
995 48 631
Send e-post

Liv Reidun Halvorsen

Ønsker du mer informasjon om fosterhjem?

Ønsker du nyhetsbrev?
Hold deg oppdatert på nyheter og saker fra Aberia. Vi har 2 nyhetsbrev; et generelt og et for spesialiserte fosterhjem.
Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.

Du kan også kontakte din avdeling direkte her.

Kontaktpersoner Hjem og Familie

Henning Bakken

Henning Bakken

Leder Hjem og Familie

Telefon: 926 66 677
Send e-post

Caroline Bjanger

Caroline Bjanger

Inntak og kvalitetsansvarlig

Telefon: 920 54 181
Send e-post

Hege Forsberg Ellingsen

Hege Forsberg Ellingsen

Kontoransvarlig

Telefon: 482 28 800
Send e-post

Arnt Ove Engelien

Arnt Ove Engelien

Psykologspesialist

Monika Bjørnstad

Monika Bjørnstad

Fagkonsulent, Hamar

Tlf: 415 29 858
Send e-post

Liv Reidun Halvorsen

Liv Reidun Haldorsen

Fagkonsulent, Kirkenes

Tlf: 995 48 631
Send e-post

Alfred Røyksund

Alfred Røyksund

Fagkonsulent, Kristiansand

Tlf: 950 89 269
Send e-post

Hanne Othilie Morland

Hanne Othilie Morland

Fagkonsulent, Moss

Tlf: 402 02 171
Send e-post

Eleonora Ingvaldsen

Eleonora Ingvaldsen

Fagkonsulent, Moss

Tlf: 947 80 890
Send e-post

Monoca Labori ansatt

Monica Aunevik Labori

Fagkonsulent, Moss

Tlf: 456 01 246
Send e-post

Mari Kotte Birkeland

Fagkonsulent, Sandefjord

Tlf: 401 07 895
Send e-post

Maria Rauan

Maria Rauan

Fagkonsulent, Sandefjord

Tlf: 992 43 413
Send e-post

Guri Andresen

Guri Hauge Andresen

Fagkonsulent, Trondheim

Tlf: 913 62 688
Send e-post

Lokasjoner