Verdighet for den enkelte

Bli beredskapshjem

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er et privat hjem som tar imot barn og ungdom på kort varsel. Familien kan enten være stor eller liten, men det vil alltid være én i familien som har hovedansvarsvaret for fosterbarnet, og som er engasjert på heltid.

Barn må flytte inn i beredskapshjem av ulike grunner. Ofte er det en akuttsituasjon, og barnet har behov for et stabilt og forutsigbart hjem frem til barnvernet finner en mer varig løsning. Som beredskapshjem har familien kompetanse og ressurser til å møte dette behovet og sørge for at barnet får mulighet til å oppleve trygghet.

Du kan være den som endrer alt

Aberia er en landsdekkende tilbyder av familiehjem og beredeskapshjem. Vi har avdelinger i Moss, Sandefjord, Hamar, Kristiansand, Trondheim og Kirkenes.

Spørsmål?

Kontakt oss direkte eller snakk med en av våre dyktige medarbeidere i din region.

Akutt-henvendelser

For oppdragsgivere

Caroline Bjanger
Inntak og kvalitetsansvarlig

Tlf: 920 54 181
Send e-post

Å være et beredskapshjem – hva innebærer jobben?

Å være beredskapshjem kan være utfordrende i perioder, men det er også en meningsfull jobb, som gir deg muligheten til å bidra positivt inn i livet til et barn eller en ungdom i en akutt livskrise.

Som beredskapshjem i Aberia vil du og familien din få god opplæring i hva det innebærer å være beredskapshjem og hvordan man jobber med barn som befinner seg i en akutt livskrise. Du vil også få opplæring og tett oppfølging fra våre konsulenter.

Spør Birgit Skarstein om BPA

X