Caroline Bjanger

Caroline Bjanger

Inntak og kvalitetsansvarlig, Sandefjord

Tlf: 920 54 181

E-post: caroline.bjanger@aberia.no

Kort om Caroline:

Caroline er inntaks- og kvalitetsansvarlig i avdeling Hjem og Familie.

Hun er utdannet barnevernspedagog ved Høgskolen i Lillehammer i 2004 og har 13 års erfaring fra det kommunale barnevernet hvor hun blant annet har jobbet som teamleder, nestleder og barnevernleder. Caroline har vært koordinator for tilsynsarbeidet i kommunal barneverntjeneste og har erfaring med å følge opp/veilede tilsynspersoner, med å utføre tilsyn for barn som bor i fosterhjem og med å tilrettelegge for/gjennomføre samvær under beskyttet tilsyn. Caroline har erfaring fra Enhet for inntak i Bufetat og har fulgt opp enkeltkjøp av familiehjem / institusjoner fra ulike private leverandører.

Caroline har videreutdanning i ledelse og personaladministrasjon. Annen relevant videreutdanning er barnevern i et minoritetsperspektiv. Hun har kurs og opplæring i traumebevisst omsorg via RVTS, MI, VIVAT, psykologisk førstehjelp og tilknytningsterapi.