Familiehjem

Et familiehjem er et forsterket fosterhjem, hvor den ene fosterforelderen er hjemme med barnet på heltid.

I dag bor det nærmere 10.000 barn i fosterhjem rundt omkring i Norge, og hver dag sitter det over 100 barn og venter på en ny familie.

Dette er barn og ungdom som trenger en stabil oppvekst i et trygt hjem. Har dere rom til en til?

Om familiehjem i Aberia Kontakt oss

Familiehjem i Aberia

Aberia er en landsdekkende tilbyder av familiehjem og beredskapshjem med lokasjoner i Moss, Sandefjord, Hamar, Kristiansand, Trondheim og Kirkenes.

Familiehjem som mestrer oppgaven er det som sikrer fosterbarn en best mulig vekst og utvikling. Våre familier er virksomhetens viktigste ressurs, derfor skal våre familier oppleve fellesskap og ivaretagelse i Aberia.

Akkurat som andre barn, kommer heller ikke fosterbarn med fasitløsning. Å jobbe med fosterbarn kan være utfordrende i perioder, men det er noe vi vet at nytter:

 • Struktur, rutiner og forutsigbarhet
 • Voksne med ubetinget omsorg – å gi uten å forvente noe tilbake
 • Positive relasjoner mellom barn og omsorgspersonen skaper utviklingsprosesser hos barnet
 • Å jobbe for å forstå barnet, aktivt lytte og anerkjenne strevsomme følelser
 • Å være større, tryggere og sterkere enn…

Video: Birgit Skarstein forteller om familiehjem i Aberia.

Dette får fosterforeldre i Aberias familiehjem

Vi tilbyr våre familiehjem følgende:

 • 24 timers beredskap, 365 dager i året
 • Hver familie får en fast fagkonsulent som gir veiledning og faglig bistand
 • Gruppeveiledning
 • Aberia arrangerer 2 fagsamlinger i året for sine familier
 • Frikjøp i 100% for en voksen
 • Gratis medlemskap i Norsk fosterhjemsforening
 • Utgiftsdekning
 • Pensjonsordning
 • Reiseforsikring
 • Yrkesskadeforsikring

Hvem er barna som trenger familiehjem?

Fosterbarn er som alle andre barn; forskjellige. De har noen ekstra utfordringer, og har behov for tettere oppfølging på enkelte områder enn andre barn på samme alder.

De fleste barna som bor i våre familiehjem er mellom 7 – 15 år. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

Video: Aberias Henning Bakken svarer på om man får velge kjønn og alder på fosterbarnet.

Krav til å bli familiehjem

 • God vandel som dokumenteres ved uttømmende politiattest
 • Interesse for og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Alminnelig god helse
 • Gode samarbeidsevner
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse
 • Stabil livssituasjon

Det er krevende og forpliktende å være familiehjem, men samtidig gir deg mulighet for spennende og nye opplevelser. Man gir støtte og trygghet til noen som virkelig trenger det.

Våre familiehjem beskriver dette som et meningsfylt, utfordrende og spennende arbeid.

Hvordan bli familiehjem i Aberia?

Dersom vi sammen finner ut at dere går videre i prosessen med å bli et familiehjem, vil vi be dere om å fylle ut et egenregistreringsskjema der du/dere skriver litt om familiesituasjon, boforhold, arbeidssituasjon og helse.

Vi kan deretter ta et uforpliktende hjemmebesøk hvor vi sammen finner ut av veien videre.

Opplæring

Aberia tilbyr et eget grunnkurs som alle Aberia-familier må gjennomføre.

Kurset består av forelesninger, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med familiehjem og fosterbarn.

Klarstillingsprosessen

Klarstillingsprosessen består av at familien får 3-5 hjemmebesøk. Målet med besøkene er å bli kjent med familien slik at vi kan gi hvert fosterbarn den rette familien.

Vi innhenter også uttømmende politiattest og legeerklæring før familien klarstilles som familiehjem i Aberia.

Aberia har avdelinger flere steder i Norge, finn din nærmeste avdeling i oversikten lenger nede på denne siden.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å prate med noen om det å bli familiehjem.

Kontakt oss Se kontaktpersoner Last ned brosjyre

Digitale informasjonsmøter om familiehjem

Vi holder regelmessig digitale møter for de som er nysgjerrige på hvordan det er å være familiehjem i Aberia og som ønsker mer informasjon.

Møtene avholdes på Teams og du kan registrere deg via vår hjemmeside.

Se oversikt over kommende informasjonsmøter her.

Kontakt oss om familiehjem

Ring rekrutteringsansvarlig Maria Rauan på (+47) 992 43 413 eller skriv til oss i kontaktskjemaet under.

Du kan også kontakte din avdeling direkte her.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Lokasjoner og kontaktpersoner

Klikk på en avdeling under for å se kontaktinformasjon.

Familiehjem - Ledelse
Henning Bakken

Henning Bakken

Leder familiehjem og beredskapshjem

Telefon: 926 66 677
Send e-post

Les mer
Caroline Bjanger

Caroline Bjanger

Inntak og kvalitetsansvarlig, Sandefjord

Telefon: 920 54 181
Send e-post

Les mer
Hege Forsberg Ellingsen

Hege Forsberg Ellingsen

Kontoransvarlig

Telefon: 482 28 800
Send e-post

Les mer
Arnt Ove Engelien

Arnt Ove Engelien

Psykologspesialist

Les mer
Familiehjem avd. Hamar

Adresse: Disenstrandvegen 20, 2321 Hamar

Monika Bjørnstad

Monika Bjørnstad

Familiehjemskonsulent, Hamar

Tlf: 415 29 858
Send e-post

Les mer
Familiehjem avd. Kirkenes

Adresse: Storgata 4, 9900 Kirkenes

Liv Reidun Halvorsen

Liv Reidun Haldorsen

Familiehjemkonsulent, Kirkenes

Tlf: 995 48 631
Send e-post

Les mer
Familiehjem avd. Kristiansand

Adresse: Kjøita 6, 4630 Kristiansand

Alfred Røyksund

Alfred Røyksund

Familiehjemskonsulent, Kristiansand

Tlf: 950 89 269
Send e-post

Les mer
Familiehjem avd. Moss

Adresse: Ekholtveien 114, 1526 Moss

Hanne Othilie Morland

Hanne Othilie Morland

Familiehjemskonsulent, Moss

Tlf: 402 02 171

Les mer
Eleonora Ingvaldsen

Eleonora Ingvaldsen

Familiehjemskonsulent, Moss

Tlf: 947 80 890

Les mer

Monica Aunevik Labori

Familiehjemskonsulent, Moss

Tlf: 456 01 246
Send e-post

Les mer

Isabel Borgli

Fagkonsulent, Moss

Tlf: 480 76 364

Les mer
Familiehjem avd. Sandefjord

Adresse: Torpveien 130, 3241 Sandefjord

Caroline Bjanger

Caroline Bjanger

Inntak og kvalitetsansvarlig, Sandefjord

Tlf: 920 54 181
Send e-post

Les mer
Mari Kotte Birkeland

Mari Kotte Birkeland

Familiekonsulent, Sandefjord

Tlf: 401 07 895
Send e-post

Les mer

Maria Rauan

Familiehjemskonsulent, Sandefjord

Tlf: 992 43 413
Send e-post

Les mer
Familiehjem avd. Trondheim

Adresse: Øvre Flatåsvei 15 C, 7079 Flatåsen

Guri Andresen

Guri Hauge Andresen

Familiehjemkonsulent, Trondheim

Tlf: 913 62 688
Send e-post

Les mer