Hanne Othilie Morland

Hanne Othilie Morland

Fosterhjemskonsulent, Moss

Tlf: 402 02 171

Kort om Hanne:

Hanne er utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Oslo i 2002. Hun har jobbet på ulike skoler som kontaktlærer og faglærer. Videreutdanning i spesialpedagogikk, pedagogisk veiledning og ART (Agression Replacement Training). De årene hun jobbet som spesialpedagog, hadde hun hovedansvaret for både faglig og sosial tilrettelegging for elever med ulike diagnoser innen autismespekteret.

Hanne Othilie er fostermor for en gutt med komplekse traumer. Han har vært i familien siden januar 2012. Hanne Othilie har selv erfart hvor viktig traumebevisst omsorg er. Kunnskap om ringvirkninger av traumer har vært viktig både for å forstå og å hjelpe gutten. Hun har bred kunnskap om hjernens utvikling hos barn og hvordan komplekse traumer og omsorgssvikt preger hjernens utvikling. Dette vil påvirke barns fungering både faglig og sosialt.

Hanne Othilie har holdt kurs og gitt veiledning til lærere og andre ansatte ved skoler. Veiledningen er gitt både individuelt og i grupper. Hun har undervist lærere om ulike metoder for å hjelpe dem til å kommunisere bedre med elever som har utfordrende adferd. Videre har Hanne Othilie vært PRIDE-kursleder ved Fosterhjemstjenesten i Østfold.