Tilsynsfører fosterhjem

Tilsyn utføres av egnede tilsynsførere, som har erfaring fra arbeid med barn og unge. Dette fordi tilsynsfører skal kunne opparbeide et tillitsforhold til barnet samtidig som oppdraget om å føre kontroll blir utført. Tilsynsfører skal gi en begrunnet vurdering hvorvidt barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.

Tilsynsbesøk planlegges på forhånd og legges til rette ut fra barnets alder og modenhet. Vanligvis gjennomføres det fire tilsyn i året. Tilsynsfører informerer barnet om sin funksjon og oppgaver, og at det blir skrevet rapport. Rapport blir skrevet etter hvert besøk og sendt til barneverntjenesten.

Spørsmål?

Kontakt oss direkte eller snakk med en av våre dyktige medarbeidere i din region.

Hovedtelefon:

48 22 88 00

E-post:

post@aberia.no

Post- og besøksadresse:

Ekholtveien 114, 1526 Moss

Om Aberia

Aberia utfører helse-, omsorgs- og barneverntjenester på oppdrag fra offentlig sektor. Vi gir mennesker støtte, bistand og ressurser i ulike livssituasjoner. Aberia har norske eiere, og virksomhet i Norge og Sverige.

Følg oss på

Personvern og bruk av informasjonskapsler

© 2020 Aberia AS – Org.nr.: 995 366 479
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS