Isabell Ansatt

Isabel Borgli

Fagkonsulent, Moss

Tlf: 480 76 364

Kort om Isabel:

Isabel er utdannet barnevernspedagog i 1990, og har siden arbeidet med barnevern i ulike stillinger. I perioden 1983 – 1993 har arbeidet i vesentlig grad vært knyttet til ungdom og unge voksne med barn, både som miljøarbeider og leder for Utekontakten, miljøarbeider ved Skjeberg ungdomshjem og miljøterapeut ved Origo senteret.

I 1993 startet Isabel opp som miljøterapeut ved Moringen – senter for foreldre og barn, hvor hun ble nestleder i 1994 og leder i 1997. Gjennom 18 års arbeid ved Moringen har hun bidratt til utviklingen av modellen som ligger til grunn for virksomheten slik den ble drevet frem til hun sluttet i 2011. Vært knyttet til ulike arbeidsgrupper i Bufetat og Bufdir for utvikling av fag, samt lov og forskrift.

I perioden 2011 til d.d., har Isabel arbeidet som selvstendig aktør innenfor barnevern. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til utredning av omsorgsfungering og endringsarbeid i familier, samt veiledning og undervisning på ulike arenaer.

Isabel har videreutdanning i nettverksintervensjon, administrasjon og ledelse. Hun har opplæring i Care Index, PCERA, kunst og uttrykksterapi, AAI, IWMC og IA, samt ASQ. Hun har gjennomført teorikravet til master i sosialt arbeid ved NTNU i Trondheim. Hun har veiledningskompetanse i regi av FO, opplæring i MI, og COS opplæring/sertifisering. Sammen med Kari-Anne Heldahl har hun jobbet med, og videreutviklet en helhetlig modell for kartlegging og endringsarbeid, med hovedfokus på samspill og tilknytning, praktiske ferdigheter, nettverk og selvutvikling.