Mari Kotte Birkeland

Mari Kotte Birkeland

Fosterhjemskonsulent, Sandefjord

Tlf: 401 07 895

E-post: mari.birkeland@aberia.no

Kort om Mari:

Mari er utdannet barnevernspedagog ved Høgskolen i Oslo i 2003, og har siden det jobbet med systematisk endringsarbeid hos sårbare barn og unge i ulike roller av fagfeltet. Hun har blant annet jobbet oppsøkende med ungdom og rusproblematikk i Oslo sentrum, før hun flyttet til Vestfold og deretter jobbet flere år i den kommunale barneverntjenesten. I perioden 2015-2020 jobbet hun med veiledning og oppfølging av statlige familiehjem i Bufetat.

Mari har videreutdanning i gruppedynamikk, veiledning og coaching og barnevernfaglig veiledning. Mari har bred opplæring og kompetanse innen traumeforståelse og traumebevisst omsorg, og bruker dette aktivt inn i veiledningen av familiehjemmene. Hun har i tillegg blant annet opplæring og kompetanse i Barnesamtalen (DCM) og Motiverende intervju som verktøy i endringsarbeid.