Monika Bjørnstad

Monika Bjørnstad

Fosterhjemskonsulent, Hamar

Tlf: 415 29 858

E-post: monika.bjornstad@aberia.no

Kort om Monika:

Monika Bjørnstad er utdannet barnevernspedagog og har lang erfaring i forhold til barn og unge.

Hun har vært saksbehandler i barneverntjenesten i 13 år, hvor hun også var nestleder i 2 år. Monika har jobbet som ungdomskontakt, miljøterapeut i skole, i bolig for psykisk utviklingshemmede, veileder i Nav og som miljøterapeut på akuttinstitusjon i Bufetat. Hun har videreutdanning fra når mor eller far er psykisk syk.