Du kan være den som endrer alt

Bli omsorgsfamilie for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Gi barnet en trygg, stabil og omsorgsfull start på livet i Norge.

Vi søker helt vanlige familier som vil og kan gi en ung nyankommen enslig mindreårig asylsøker en unik mulighet til den best mulige starten på livet i Norge. Tidligere måtte alle EMA gjennom et lengre opphold ved et statlig eller privat asylmottak eller omsorgssenter mens de ventet på avklaring på sin asylsøknad. Aberia skal nå, på oppdrag fra Bufdir, rekruttere, lære opp og følge opp omsorgsfamilier for hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere.

Aberia søker både etter familier som er født og oppvokst i Norge, og familier som selv har opprinnelse fra et annet land. Vi søker dere som forstår at det å finne veien i et nytt land er både spennende og vanskelig og som ønsker å være veiviser og gi trygghet underveis. Aberia søker etter familier som er i stand til å gi barnet stabilitet, omsorg og ivaretagelse og som legger til rette for at barna får opprettholde kontakt med egen familie, kultur og religion.

Aberias omsorgsfamilier må selv være godt etablert i det norske samfunnet og beherske både det norske språket og samfunnsstrukturer.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om å bli omsorgsfamilie.

Du kan også lese mer om prosjektet her.

Som omsorgsfamilie i Aberia får dere:

 • Nødvendig og obligatorisk opplæring i forkant av plasseringen
 • Oppfølgingsbesøk og veiledning minimum hver 14. dag gjennom prosjektfasen
 • Tilgang til akuttvakt på telefon 24/7
 • Oppdragsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS satser

Slik er prosessen

Dersom vi sammen finner ut at dere går videre i prosessen med å bli et omsorgshjem, vil vi be dere om å fylle ut et egenregistreringsskjema der du/dere skriver litt om familiesituasjon, boforhold, arbeidssituasjon og helse. Vi kan deretter ta et uforpliktende hjemmebesøk hvor vi sammen finner ut av veien videre.

Aberia tilbyr et eget opplæringsprogram som alle Aberia-familier må gjennomføre. Kurset består av forelesninger, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med familiehjem og fosterbarn.

Grunnkurset avholdes på følgende datoer i 2021:

 • 8. og 9. mai
 • 28. og 29. august
 • 20. og 21. november

Klarstillingsprosessen består av at familien får 3-5 hjemmebesøk. Målet med besøkene er å bli kjent med familien slik at vi kan gi hvert barn den rette familien. Vi innhenter også uttømmende politiattest og legeerklæring før familien klarstilles til bruk som omsorgshjem i Aberia.

I dette prosjektet samarbeider Aberia med følgende kommuner:

Bergen kommune

Lillehammer kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Oversikten blir oppdatert fortløpende.

Krav til å bli omsorgshjem

 • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Alminnelig god helse
 • Gode samarbeidsevner
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse
 • Stabil livssituasjon

Spør Birgit Skarstein om BPA

X