Tilsyn under samvær

Tilsynet foregår i egnede lokaler som er utstyrt med leker og spill for ulike aldersgrupper. Barna og foreldrene vil ha faste tilsynsførere som møter dem hver gang de skal ha samvær. Vi legger vekt på å være tydelige på vår rolle og å gi barn og foreldre en opplevelse av trygghet.

Tilsynet utføres av en fagperson i henhold til bestilling fra oppdragsgiver. En detaljert bestilling er med på å sikre at tilsynsfører skriver gode rapporter. Rapporteringsfrekvens avtales i samråd med oppdragsgiver.

Tilsynsfører kan etter mandat ha enten en observerende eller en veiledende rolle. Veiledning av foreldre kan også tilbys i for/etterkant av samvær. Tilsyn under samvær tilbys både på dag og kveldstid, også i helger.

Spørsmål?

Kontakt oss direkte eller snakk med en av våre dyktige medarbeidere i din region.

Spør Birgit Skarstein om BPA

X