Veiledning i kommunale fosterhjem

Les mer Kontakt

Oppfølging av barnets situasjon i hjemmet innebærer å hjelpe og støtte både fosterforeldrene og fosterbarnet. Det er barneverntjenesten i kommunen som har ansvaret for at fosterhjemmet får nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn – så lenge plasseringen varer.

Aberia tilbyr veiledning av fosterhjem individuelt eller i grupper. Vi har erfaring med å etablere og drifte veiledningsgrupper for både ordinære fosterhjem og slektsfosterhjem. Veiledningen har fokus på traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Aberia tilbyr også veiledning av biologiske foreldre, i saker der deres barn er plassert utenfor hjemmet

Familiehjemkonsulenten vil veilede ved avtalte hjemmebesøk og vil også være tilgjengelig for familien på telefon når familien har behov for det. Familien kan også kobles på vår akuttvakt telefon for telefonisk bistand 24/7.

TBO og trygghetssirkelen er viktige veiledningsverktøy for oss, og benyttes i vår oppfølging og veiledning.

Aberia har dyktige konsulenter i:

  • Kirkenes
  • Trondheim
  • Hamar
  • Moss
  • Sandefjord
  • Kristiansand

Kontakt oss

Henning Bakken

Leder Hjem og Familie

Telefon: 926 66 677
Send e-post

Henning Bakken