BPA-kalkulator

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for personer med funksjonsnedsettelser i Norge.

Det er flere tusen personer med rett til BPA som ikke har søkt vedtak om ordningen.

Er du en av de?

Prøv BPA-kalkulatoren Om BPA i Aberia
BPA i Aberia på PC-skjerm

Hva trenger du hjelp til i din hverdag?

Er du usikker på om du skal søke BPA? Fyll inn ditt bistandsbehov i vår BPA kalkulator.
Vi tar kontakt for å vurdere dette sammen med deg.

1Kommune, kjønn og alder
2Kartlegging av assistansebehov
3Kontaktinformasjon
I nedtrekksfeltet ser du kommuner hvor Aberia har konsesjon til å drifte BPA-ordninger. Velg din bostedskommune.
Kjønn(Påkrevd)