BPA

Brukerstyrt personlig assistanse skal gi et aktivt og uavhengig liv, i og utenfor hjemmets fire vegger. Vi vet at individuell tilrettelegging gjør stor forskjell – dette er en av grunnpilarene i vår drift av BPA-ordninger.

Aberia har avtale med flere kommuner i Norge, og vi drifter BPA-ordninger av ulik størrelse fra nord til sør i landet.

Les mer Kontakt oss Her finner du oss Jobb som assistent

Usikker på om du kan ha rett til BPA?
Klikk her for å fylle ut vår BPA-kalkulator!

En BPA-ordning som er tilpasset deg

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal gi et aktivt og uavhengig liv, i og utenfor hjemmets fire vegger.

En grunnleggende tanke i BPA er at det er du og dine pårørende som vet når og hvordan utfordringer oppstår i hverdagen. Dermed er det også dere som bør få siste ord når det kommer til gjennomføring av hverdagslige oppgaver og eget liv.

Vi i Aberia vet at individuell tilrettelegging gjør stor forskjell – dette er en av grunnpilarene i vår drift av BPA-ordninger.

Aberia jobber for at alle brukere av våre tjenester skal få innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av eget tjenestetilbud.

Aktiv medvirkning fra brukere og pårørende muliggjør en individuelt tilpasset BPA-drift.

Har du vurdert å bytte BPA-leverandør, men ønsker mer informasjon om prosessen videre?

Kontakt oss BPA-kalkulator

Video: Bli kjent med Herman fra Moss, som driver sitt eget firma og produserer ettertraktede produkter i sin hjemby – sammen med sine assistenter.

Hvorfor skal du velge Aberia til din BPA-ordning?

Aberia er et 100% norskeid selskap, og vi har et brennende ønske om å være Norges mest attraktive BPA leverandør.

Det betyr at vi strekker oss langt for at nettopp du skal være fornøyd med ordningen din hos oss.

  • Du får grundig opplæring som er tilpasset deg, uansett funksjonsnivå.
  • Du har din egen faste BPA-rådgiver, som kjenner deg og dine assistenter.
  • Du har en egen driftskonto.
  • Du får alltid bistand.
  • Hos oss har vi et solid kvalitetssystem og en kursplan med nyttig innhold for både deg og assistentene dine.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om BPA-ordning i Aberia.

Kontakt oss BPA-kalkulator

Video: Mona og Dagfinn Enerly forteller om hverdagen med BPA-ordning i Aberia.

Ofte stilte spørsmål om BPA

Mange har kanskje hørt om Brukerstyrt Personlig Assistanse, men vet ikke hva det innebærer. Her har vi svart på spørsmål vi ofte får om ordningen.

Kan jeg få BPA?

Alle med et tjenestebehov har mulighet til å søke om å få disse tjenestene organisert som BPA, frem til du når en alder på 67 år.

Det spiller ingen rolle hva slags diagnose eller funksjonsnedsettelse du har. Det er kommunen som avgjør hvor mange timer du får i vedtaket ditt. Dokumentasjon fra blant annet fastlege og spesialist vektlegges.

Hvordan søker jeg BPA?

For å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA), må du søke kommunen om dette. Søknaden må inneholde en redegjørelse av behovene dine for personlig assistanse, samt legeerklæring og andre erklæringer fra spesialisthelsetjeneste osv. Få frem så mye informasjon om deg og hverdagen din som mulig.

Vi hjelper deg gjerne med søknaden din.

Kontakt oss
Hvordan bytter jeg BPA-leverandør?

Meld fra til kommunen eller bydelen du tilhører om at du ønsker å bytte leverandør av BPA-tjenester.  Du trenger ikke oppgi grunn til bytte, og det vil heller ikke påvirke vedtaket ditt at du bytter leverandør. 

Den hos oss som blir din rådgiver vil kontakte deg for å bli kjent. I denne perioden bruker vi tid på å finne ut av dine behov og ønsker. Ønsker du hjemmebesøk, kommer vi gjerne hjem til deg.

Alle assistentene du har i dag følger deg, selv om du bytter leverandør. De beholder lønnen de har i dag. Dette kan i noen tilfeller bli justert opp dersom nåværende lønn er lavere enn det Aberia tilbyr.

Vi kan hjelpe deg med å bytte leverandør.

Kontakt oss
Hva vil det si å være arbeidsleder?

Arbeidslederen er assistentens nærmeste overordnede og fungerer som virksomhetens daglige leder. Det er ditt ansvar som arbeidsleder å organisere assistentene slik at ditt assistansebehov blir best mulig ivaretatt.

Assistentene skal i hovedsak gjøre de oppgavene arbeidsleder, på grunn av sin funksjonsnedsettelse, ikke kan utføre selv.

Riktig bruk av assistanse i hverdagen kan gi overskudd slik at du kan gjøre de tingene som er viktig for deg.

Det er du som arbeidsleder som bestemmer:

  • hvem som ansettes som dine assistenter
  • når assistentene skal jobbe
  • hva assistentene skal gjøre på jobb
Hvordan er det å være arbeidsleder i Aberia?

Med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Aberia skal du føle deg helt sikker på at dine behov og din brukermedvirkning ivaretas.

Vi vil gi deg råd og veilede deg til å bli en trygg og god arbeidsleder. Du vil få den opplæringen som er nødvendig for å drive din BPA-ordning.

For å få mest mulig nytte av timene du har fått tildelt, er det viktig med god planlegging av hva som skal gjøres disse timene.

Etter lang erfaring med planlegging og tilrettelegging av BPA-ordninger, har vi utarbeidet gode verktøy slik at du som arbeidsleder får mest mulig ut av din assistanseordning.

Video: Dagfinn Enerly forteller om prosessen for valg av assistenter til sin BPA-ordning hos Aberia.

Kontakt oss om BPA

Kontaktpersoner

Morten Blix

Morten Blix

Leder BPA

Norge

Telefon: 470 11 114
Send e-post

Bli kjent med Morten

Zeljko Radic

Zeljko Radic

BPA-rådgiver

Region Stor-Oslo og Innlandet

Telefon: 411 92 915
Send e-post

Bli kjent med Zeljko

Eva Bøhmer

Eva Bøhmer

BPA-rådgiver

Region Østfold/Viken

Telefon: 943 72 243
Send e-post

Bli kjent med Eva

Silje Fuglset

Silje Fuglset

BPA-rådgiver

Region Vestfold, Telemark, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Trøndelag

Telefon: 454 74 020
Send e-post

Bli kjent med Silje

Hanne Bugge Klem

Hanne Bugge Klem

BPA-rådgiver

Region Agder, Nordland, Troms og Finnmark

Telefon: 469 51 275
Send e-post

Bli kjent med Hanne

Ønsker du mer informasjon om BPA?

Hva kan vi hjelpe deg med?(Påkrevd)
Skriv gjerne litt om situasjonen din, men unngå sensitive personopplysninger.
Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.