BPA

Brukerstyrt personlig assistanse skal gi et aktivt og uavhengig liv, i og utenfor hjemmets fire vegger.

Vi vet at individuell tilrettelegging utgjør stor forskjell – og dette er en av grunnpilarene i vår tilnærming og drift av BPA-ordninger.

Aberia har avtale med flere kommuner i Norge, og vi drifter BPA-ordninger av ulik størrelse fra nord til sør i landet.

Om BPA i Aberia Kontakt oss

Slik er BPA i Aberia

En grunnleggende tanke i BPA er at det er den funksjonshemmede selv og hans/hennes pårørende som selv vet hvor skoen trykker og at disse vet best hvordan deres liv skal styres.

Aberia jobber for at alle brukere av våre tjenester skal få innflytelse på beslutningsprosesser, og utforming av eget tjenestetilbud. Aktiv medvirkning fra brukere og pårørende muliggjør en individuelt tilpasset BPA-drift.

Video: Birgit Skarstein om hvordan BPA hjelper henne i hverdagen.

Fordelene med BPA i Aberia

  • Vi er et 100% norskeid selskap, og har et brennende ønske om å være Norges mest attraktive BPA leverandør.
  • Vi gir deg grundig opplæring som er tilpasset deg, uansett funksjonsnivå.
  • Du har din egen fast BPA-rådgiver, som kjenner deg og dine assistenter.
  • Du har en egen driftskonto.
  • Du får alltid bistand.
  • Hos oss har vi et solid kvalitetssystem og en kursplan med nyttig innhold for både deg og assistentene dine.
  • Vi har lokasjoner i hele landet. Se oversikt over konsesjoner her.

Video: Dagfinn Enerly forteller hvorfor han valgte Aberia.

Kan jeg få BPA?

Alle med et tjenestebehov har mulighet til å søke om å få disse tjenestene organisert som BPA, frem til du når en alder på 67 år.

Det spiller ingen rolle hva slags diagnose eller funksjonsnedsettelse du har. Det er kommunen som avgjør hvor mange timer du får i vedtaket ditt. Dokumentasjon fra blant annet fastlege og spesialist vektlegges.

Hvordan søker jeg BPA?

For å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA), må du søke kommunen om dette. Søknaden må inneholde en redegjørelse av behovene dine for personlig assistanse, samt legeerklæring og andre erklæringer fra spesialisthelsetjeneste osv. Få frem så mye informasjon om deg og hverdagen din som mulig.

Vi hjelper deg gjerne med søknaden din.

Kontakt oss

Hvordan bytter jeg BPA-leverandør?

Meld fra til kommunen eller bydelen du tilhører om at du ønsker å bytte leverandør av BPA tjenester.  Du trenger ikke oppgi grunn til bytte, og det vil heller ikke påvirke vedtaket ditt at du bytter leverandør. 

Den hos oss som blir din rådgiver vil kontakte deg for å bli kjent. I denne perioden bruker vi tid på å finne ut av dine behov og ønsker. Ønsker du hjemmebesøk, kommer vi gjerne hjem til deg.

Alle assistentene du har i dag følger deg, selv om du bytter leverandør. De beholder lønnen de har i dag. Dette kan i noen tilfeller bli justert opp dersom nåværende lønn er lavere enn det Aberia tilbyr.

Vi kan hjelpe deg med å bytte leverandør.

Video: Mona og Dagfinn Enerly forteller om hverdagen med BPA-ordning i Aberia.

Kan Aberia tilby BPA der jeg bor?

Aberia har avtale med flere kommuner i Norge, og vi drifter BPA-ordninger av ulik størrelse fra nord til sør i landet.

Klikk på et fylke for å se kommunene hvor vi har konsesjon til å tilby BPA-tjenester.

Agder

Arendal kommune
Froland kommune
Grimstad Kommune
Kristiansand Kommune
Kvinesdal kommune 
Lindesnes kommune

Innlandet

Eidskog kommune
Elverum kommune
Gjøvik kommune
Gran kommune
Grue kommune
Hamar kommune
Nordre Land kommune
Kongsvinger kommune
Os kommune
Søndre Land kommune
Sør-Odal kommune
Vestre Toten kommune
Våler i Solør kommune
Østre Toten kommune

Møre og Romsdal

Kristiansund kommune
Sunndal kommune
Ålesund kommune

Nordland

Grong kommune
Sortland kommune
Rana kommune
Vågan kommune

Oslo

Oslo kommune. 

 

Rogaland

Gjesdal kommune
Haugesund kommune
Tysvær kommune
Vindafjord kommune

Troms og Finnmark

Alta kommune
Båtsfjord kommune
Tromsø kommune

Trøndelag

Melhus kommune
Skaun kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trondheim kommune

Vestfold og Telemark

Bamble kommune
Holmestrand kommune
Horten Kommune
Larvik kommune
Porsgrunn kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Tønsberg kommune

Vestland

Austevoll kommune
Bjørnafjorden kommune
Etne kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune
Kvam kommune
Osterøy kommune

Viken

Fredrikstad kommune
Frogn kommune
Halden kommune
Hol kommune
Indre Østfold kommune
Lillestrøm kommune
Moss kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Råde kommune
Vestby kommune
Ås kommune

Arbeidsleder i Aberia

Med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Aberia skal du føle deg helt sikker på at dine behov og din brukermedvirkning ivaretas.

Vi vil gi deg råd og veilede deg til å bli en trygg og god arbeidsleder. Du vil få den opplæringen som er nødvendig for å drive din BPA-ordning.

For å få mest mulig nytte av timene du har fått tildelt, er det viktig med god planlegging av hva som skal gjøres disse timene.

Etter lang erfaring med planlegging og tilrettelegging av BPA-ordninger, har vi utarbeidet gode verktøy slik at du som arbeidsleder får mest mulig ut av din assistanseordning.

Video: Dagfinn Enerly forteller om prosessen for valg av assistenter til sin BPA-ordning hos Aberia.

Hva vil det si å være arbeidsleder?

Arbeidslederen er assistentens nærmeste overordnede og fungerer som virksomhetens daglige leder. Det er ditt ansvar som arbeidsleder å organisere assistentene slik at ditt assistansebehov blir best mulig ivaretatt. Du må i tillegg utforme arbeidsplaner og arbeidsinnhold i overensstemmelse med gjeldende lover og regelverk.

Assistentene skal i hovedsak gjøre de oppgavene arbeidsleder, på grunn av sin funksjonsnedsettelse, ikke kan utføre selv.

Riktig bruk av assistanse i hverdagen kan gi overskudd slik at du kan gjøre de tingene som er viktig for deg.

Det er du som arbeidsleder som bestemmer:

  • hvem som ansettes som dine assistenter
  • når assistentene skal jobbe
  • hva assistentene skal gjøre på jobb

Kontakt oss om BPA

Skriv til oss i kontaktskjemaet under, eller send e-post direkte til bpa@aberia.no.
Du kan også ringe oss på (+47) 400 00 110.

Hva kan vi hjelpe deg med?(Påkrevd)
Ønsker du nyhetsbrev?
Hold deg oppdatert på nyheter og saker fra Aberia.
Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.