Har du spørsmål om våre BPA tjenester?

Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.

Arbeidsleder i Aberia

Med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Aberia skal du føle deg helt sikker på at dine behov og din brukermedvirkning ivaretas.

Vi vil gi deg råd og veilede deg til å bli en trygg og god arbeidsleder. Du vil få den opplæringen som er nødvendig for å drive din BPA-ordning.

For å få mest mulig nytte av timene du har fått tildelt, er det viktig med god planlegging av hva som skal gjøres disse timene.

Etter lang erfaring med planlegging og tilrettelegging av BPA-ordninger, har vi utarbeidet gode verktøy slik at du som arbeidsleder får mest mulig ut av din assistanseordning.

Spørsmål?

Ikke vent med å ta kontakt.

Hva vil det si å være arbeidsleder?

Arbeidsleder er assistentens nærmeste overordnede og fungerer som virksomhetens daglige leder. Det er ditt ansvar som arbeidsleder å organisere assistentene slik at ditt assistansebehov blir best mulig ivaretatt. Du må i tillegg utforme arbeidsplaner og arbeidsinnhold i overensstemmelse med gjeldende lover og regelverk.

Assistentene skal i hovedsak gjøre de oppgavene arbeidsleder, på grunn av sin funksjonsnedsettelse, ikke kan utføre selv.

Riktig bruk av assistanse i hverdagen kan gi overskudd slik at du kan gjøre de tingene som er viktig for deg.

Det er du som arbeidsleder som bestemmer

  • Hvem som ansettes som dine assistenter
  • Når assistentene skal jobbe
  • Hva assistene skal gjøre på jobb