Har du spørsmål om våre BPA tjenester?

Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.

Hjelp til å søke BPA

Hvordan søker jeg BPA?

For å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA), må du søke kommunen eller bydelen din om dette. Søknaden må inneholde en redegjørelse av behovene dine for personlig assistanse, samt en legeerklæring. Få frem så mye informasjon om deg og hverdagen din som mulig.

Ta kontakt med oss her, så hjelper vi deg med å skrive en søknad.

Hvem kan få BPA?

Alle med et omfattende tjenestebehov har mulighet til å søke om å få disse tjenestene organisert som BPA, frem til du når en alder på 67 år.

Assistansebehovet må være varig, noe som tilsier en tidsperiode på minst to år.

Det spiller ingen rolle hva slags diagnose eller funksjonsnedsettelse du har. Det er kommune/bydel som avgjør hvor mange timer du får i vedtaket ditt.

Spørsmål?

Ikke vent med å ta kontakt.