fbpx
Camilla er avdelingsleder for Aberia Omsorg i Rogaland - Aberia

Camilla er avdelingsleder for Aberia Omsorg i Rogaland

Camilla Andersen er 26 år og kommer fra Stavanger. Camilla er avdelingsleder for Aberia Omsorg i Rogaland, og har helse og sosialfaglig bakgrunn med videreutdannelse i rus og psykisk helse.

Oktober 2021 startet Camilla å jobbe i Aberia. Her jobbet hun i miljøet frem til hun fikk muligheten til å kunne tiltre som avdelingsleder. Før dette jobbet hun blant annet flere år på psykiatrisk divisjon på SUS. Avdelingsleder jobben var et enkelt tilbud å takke ja til, med ønske om å kunne videreutvikle seg faglig og opparbeide seg mer kompetanse innenfor feltet.

Hun liker mange baller i lufta og full timeplan. Dette gjenspeiles både på jobb og på fritiden. Tid med familie og venner settes også høyt i hverdagen. Camilla lever etter at det meste kan løses med god intensjon, organisert tankerekke og en dose humor. Sammen med personalgruppen er målet å kunne gi ungdommene tjenester basert på å se enkeltmenneske og de ulike behovene som medfølger. Videre legge til rette for et bra arbeidsmiljø, god kultur, kvalitet og utvikling.