Julen2020

God jul og godt nyttår

Kjære brukere, ansatte og samarbeidspartnere,

Nå som julen nærmer seg, ønsker vi å takke alle for et godt samarbeid. Vi setter stor pris på alle som har støttet oss gjennom hele året. Vi har alle vært preget av denne pandemien, og det har medført utfordringer vi aldri har opplevd før. Selv om det har vært et tøft og krevende år, har vi i Aberia likevel klart å opprettholde en ganske normal hverdag.

Vi ser frem til et nytt og spennende år, og gleder oss til å fortsette samarbeidet!

Ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nyttår!

 

Med vennligst hilsen
Aberia

Podkast

Podkast med Velferdsutvalgets leder

Debatten om velferdsprofitt

Kåre Hagen fikk i oppgave å kartlegge lønnsomhet og pengestrømmer hos private leverandører av velferdstjenesten etter mye debatt om såkalt «velferdsprofitt». Han sier at det har vært ressurskrevende å få en oversikt over hvilke private aktører som leverer velferdstjenester, og i hvilket omgang. I fremtiden må det bli enklere løsninger på slike ting, spesielt om det blir mer komplekse organisasjonsformer blant leverandørene.

Utvalget konkluderte med at penger som bevilges til velferdsformål brukes slik de skal.

Episode 17 av #Velferdspodden

Velferdsutvalgets leder, Kåre Hagen har gjestet Velferdspodden og snakket om hans refleksjoner rundt rapportens funn, anbefalinger og generelt om debatten rundt private velferdsaktører.

Velferdspodden er en podkast fra Norlandia der programlederen er Arnfinn Nordbø. Her inviterer han ulike gjester til samtaler om helse- og velferdspolitikk. Vil vi ha private barnehager? Klarer vi å løse utfordringer som «eldrebølgen» på best mulig måte kun gjennom offentlige tjenester eller skal private tjenester kunne bidra? Bør vi ha samspill og konkurranse mellom offentlige- og private tjenester, slik at man får mest mulig valgfrihet, innovasjon, kvalitet og effektivitet i de offentlig finansierte tjenestene? Eller skal offentlige tjenester kun leveres av offentlige aktører?

Hva er best for brukerne?

Dette er det mye debatt om i Norge. Norlandias kommunikasjonssjef Arnfinn Nordbø ønsker å ta for seg disse temaene og diskutere disse spørsmålene i denne podkasten.

Se podkastepisoden der Kåre Hagen forteller om Velferdsutvalgets rapport:

 

Aberia tilbyr helse-, velferds- og omsorgstjenester på vegne av offentlig sektor. Våre suksesskriterier er blant annet klokt lederskap, riktig kompetanse og gode systemet – fordi det gir god kvalitet. De ansatte hos oss har en sterk motivasjon for å være til stedet for andre mennesker. Ta kontakt med oss om dersom du har noen spørsmål, vi hjelper gjerne!

BPA i Moss foreløpig reddet

Dagens BPA ordning er svært viktig for brukerne, og derfor har mange av de engasjert seg etter at det ble lagt frem et forslag om å kommunalisere BPA-ordningen.

Utvalget for helse og mestring behandlet saken på et digitalt møte tirsdag kveld og kom frem til at BPA-ordningen i Moss fredes ut 2021. 40 brukere hadde kommentert forslaget, og samtlige av de var negative til kommunalisering av BPA-ordningen. De fleste ønsket å beholde ordningen slik den var i dag.

Et innlegg av en fortvilet pappa, gjorde et stort inntrykk på politikerne i denne saken:

«Jeg skriver dette av dyp fortvilelse over at man vurdere en kommunalisering av BPA-tilbudet i Moss. Jeg er selv pappa til en multihandikapet gutt, som bruker BPA-tilbudet for å kunne leve et fullverdig og anstendig liv, tross sine mange utfordringer. Vi bor i Moss og trives her, for vår lille familie er meget godt fornøyd med det tilbudet vi har hatt så langt.

Vær så snill: Ikke treff beslutninger som vil forringe livskvaliteten hans eller til andre som allerede er svakest stilt i samfunnet vårt fordi man tror man vil spare noen penger på det!

Dersom man skal levere helt tilsvarende tjenester som leveres i dag, vil man nemlig ikke spare noen penger. Det vil bli dyrere for Moss kommune, og man taper også noe av empatien for de svakeste underveis. Jeg ønsker ikke en kommunalisering av BPA-ordningen i Moss!»

Vært stort engasjement!

I artikkelen på moss-avis.no intervjues Fred Jørgen Evensen (Ap) som forteller at kommunaliseringen av BPA-ordningen er en sak som har hatt stort engasjement. Han forteller at saken er fredet ut 2021, da regjeringen skal gå igjennom og foreslå forbedringer i BPA-ordningen til sommeren.

Frp-representant Niklas mener derimot at ordningen burde fortsette slik den er i dag og at forslaget om kommunalisering av BPA-ordningen var en dårlig ide og bør legges helt død. Det er viktig at politikerne gir et klart svar til brukerne, som engasjerer seg sterkt i denne saken.

Utvalgsleder Remi Sølvberg sier at det er viktig å lytte til brukerne som benytter seg av tjenestene, og at de derfor ikke vil kommunalisere denne BPA-ordningen akkurat nå.

 

Les mer her om BPA-tjenester i Aberia her

Corona-viruset i vårt virke

Vi i Aberia tar vare på noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt. Spredningen av corona-viruset gjør at mange av våre medarbeidere ikke kan gå på jobb. Aberia opprettholder drift på samtlige avdelinger og har iverksatt en rekke tiltak for å møte de utfordringene samfunnet vårt står ovenfor.

Hva gjør Aberia?

Risikovurderinger er gjennomført på system- og avdelingsnivå i Aberia og beredskapsplan er utarbeidet og blir oppdatert jevnlig i takt med hvordan situasjonen utvikler seg. 

  • En rekke praktiske, lokale tiltak er iverksatt med tanke på å redusere smittefare.
  • Det holdes informasjonsmøter for alle i Aberia ved behov, hvor det gis aktuell informasjon og oppdatering av situasjonen.
  • Det er oppnevnt smittevernansvarlige per distrikt. Smittevernansvarlige skal bistå mellomledere med råd, veiledning og gjennomføring av faktiske tiltak på den enkelte avdeling i forbindelse med smittevern.

–  Gudleik Leir, konsernoverlege i Aberia, og leder av CoVid-19 beredskapen i Aberia.

Kan du tilby en hjelpende hånd?

Situasjonen i dagens samfunn kan endre seg raskt, og føre til at flere av våre medarbeidere må i karantene.

Har du erfaring fra sosialt arbeid innen barnevern eller heldøgns omsorg, helsefaglig bakgrunn eller utdannelse? Eller sitter du hjemme, permittert fra jobb – men frisk og rask og har lyst til å bidra? Da ønsker vi å høre fra deg.

Aberia tilbyr landsdelsdekkende tjenester på vegne av det offentlige, innen barnevern og heldøgns omsorgsboliger for mennesker med ulike utfordringer.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn.

Meld din interesse til oss på e-post: post@aberia.no – hvor du forteller litt om deg selv.

Med vennlig hilsen oss i Aberia.