Corona-viruset i vårt virke

Vi i Aberia tar vare på noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt. Spredningen av corona-viruset gjør at mange av våre medarbeidere ikke kan gå på jobb. Aberia opprettholder drift på samtlige avdelinger og har iverksatt en rekke tiltak for å møte de utfordringene samfunnet vårt står ovenfor.

Hva gjør Aberia?

Risikovurderinger er gjennomført på system- og avdelingsnivå i Aberia og beredskapsplan er utarbeidet og blir oppdatert jevnlig i takt med hvordan situasjonen utvikler seg. 

  • En rekke praktiske, lokale tiltak er iverksatt med tanke på å redusere smittefare.
  • Det holdes informasjonsmøter for alle i Aberia ved behov, hvor det gis aktuell informasjon og oppdatering av situasjonen.
  • Det er oppnevnt smittevernansvarlige per distrikt. Smittevernansvarlige skal bistå mellomledere med råd, veiledning og gjennomføring av faktiske tiltak på den enkelte avdeling i forbindelse med smittevern.

–  Gudleik Leir, konsernoverlege i Aberia, og leder av CoVid-19 beredskapen i Aberia.

Kan du tilby en hjelpende hånd?

Situasjonen i dagens samfunn kan endre seg raskt, og føre til at flere av våre medarbeidere må i karantene.

Har du erfaring fra sosialt arbeid innen barnevern eller heldøgns omsorg, helsefaglig bakgrunn eller utdannelse? Eller sitter du hjemme, permittert fra jobb – men frisk og rask og har lyst til å bidra? Da ønsker vi å høre fra deg.

Aberia tilbyr landsdelsdekkende tjenester på vegne av det offentlige, innen barnevern og heldøgns omsorgsboliger for mennesker med ulike utfordringer.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn.

Meld din interesse til oss på e-post: post@aberia.no – hvor du forteller litt om deg selv.

Med vennlig hilsen oss i Aberia.