Slik påvirker koronaviruset vårt virke i Aberia

Vi i Aberia tar vare på noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt. Spredningen av koronaviruset gjør at mange av våre medarbeidere ikke kan gå på jobb. Aberia opprettholder drift på samtlige avdelinger og har iverksatt en rekke tiltak for å møte de utfordringer samfunnet vårt står ovenfor.

Hva gjør Aberia?

Risikovurderinger er gjennomført på system- og avdelingsnivå i Aberia og beredskapsplan er utarbeidet og blir oppdatert jevnlig i takt med hvordan situasjonen utvikler seg. Det blir daglig holdt beredskapsmøter.

En rekke praktiske lokale tiltak er iverksatt i forhold til å redusere smittefare

Det holdes ukentlige informasjonsmøte for alle i Aberia, hvor det gis aktuell informasjon og oppdatering på situasjonen.

Smittevernansvarlige er oppnevnt pr. distrikt. Smittevernansvarlige skal bistå mellomledere med råd, veiledning og faktisk tiltaksgjennomføring på den enkelte avdeling i forbindelse med smittevern.

Konsernoverlege i Aberia, Gudleik Leir, leder CoVid-19 beredskapen i Aberia.

Kan du tilby en hjelpende hånd?

Situasjonen i dagens samfunn kan endre seg raskt, og mange av våre medarbeidere er i karantene som følge av coronaviruset, og det blir flere for hver dag som går.

Har du erfaring fra sosialt arbeid innen barnevern eller heldøgns omsorg, helsefaglig bakgrunn eller utdannelse? Eller sitter du hjemme, permittert fra jobb – men frisk og rask og har lyst til å bidra? Da ønsker vi å høre fra deg.

Aberia tilbyr landsdelsdekkende tjenester på vegne av det offentlige, innen barnevern, heldøgns omsorgsboliger for mennesker med ulike utfordringer.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn.

Meld din interesse til oss på e-post: post@aberia.no – hvor du forteller litt om deg selv.

Med vennlig hilsen oss i Aberia.

15.08.19 – Magne Raundalen og Trygve Børve til Arendalsuka

TORSDAG 15. AUGUST THON HOTEL ARENDAL KL. 12:00-14:00

Psykologene Magne Raundalen og Trygve Børve er to av norges beste forelesere. De er begge etterspurte forelesere, veiledere og klinikere.

HVORDAN KAN VI GJENOPPRETTE DEN TAPTE BARNDOM

Det er 30 siden barnekonvensjonen ble vedtatt. Påvirker den i stor nok grad utforming av politikk? Vår kunnskap om barns utvikling og ungdomstid er i rask utvikling. Vi kan nå forme en oppvekstpolitikk basert på kunnskap, og vi kan hvis vi ønsker det, bedre tilrettelegge for at barn og ungdom med vansker og skader skal kunne fungere i barnehage og på skole.

Kunnskap forplikter. Forståelsen av hvordan barnehjernen formes av omsorg og at omsorgssvikt har kraft i seg til å destabilisere selve verktøyet som barn skal bruke for å mestre det vanlige dagliglivet forplikter. Kunnskap gir også muligheter som Magne Raundalen og Trygve Børve vil benytte gjennom å se på utviklingen fra The Liverpool Society for the Prevention of Cruelty to Children, via vår Vergemålslov frem til i dag.

De vil peke på hvilke behov for tilpasning barn med reguleringsvansker har i barnehage og skole og hvordan deres vansker utfordrer helsevesenets tradisjoner og rigiditet på en slik måte at de ofte ikke får den hjelpen de har behov for. Siste del vil omhandle fremtidens barnevern og barnevernets rolle fra å fange opp barns nødrop til å bidra til gjenoppretting.

12.08.19 – James Garbarino til Arendalsuka

MANDAG 12. AUGUST THON HOTEL ARENDAL KL. 12:00-14:00
Dr. James Garbarino er en av de fremste ekspertene i verden på barn som dreper. Han har skrevet 25 bøker. Dette er første gang han er i Norden og det er en unik anledning til å høre ham snakke om faktorer som kan bidra til at barn dreper og hvordan barn kan rehabiliteres etter alvorlig vold og drap.

HVORFOR DREPER BARN?
Tema for Garbardinos foredrag er faktorer som kan bidra til at unge dreper. Han benytter et utviklingsperspektiv for å forstå veien fra barndomsaggresjon til ungdomsvold.

I et utviklingsperspektiv er temperament som øker sårbarhet i kombinasjon med et giftig sosialt miljø som stimulerer og understøtter voldelig atferd viktig. Videre tematiserer han hvorfor og hvordan kjønnsforskjeller i voldelighet oppstår og består. Et annet viktig tema er påvirkningen av uløste barndomstraumer på senere aggressiv atferd.

I sin presentasjon vektlegger Garbardino betydningen av sosial og kulturell kontekst fordi denne kan fremme eller forebygge sammenhengen mellom individuelle risikofaktorer og voldsutøvelse Forelesningen er basert på Garbardinos bok «Listening to Killers» (2015).

James Garbardino til Litteraturhuset

Dr. James Garbarino er en av de fremste ekspertene i verden på barn som dreper. Han har skrevet 25 bøker. Dette er første gang han er i Norden og det er en unik anledning til å høre ham snakke om faktorer som kan bidra til at barn dreper og hvordan barn kan rehabiliteres etter alvorlig vold og drap.

Foredraget omhandler faktorer som kan bidra til at unge dreper. Han benytter et utviklingsperspektiv for å forstå veien fra barndomsaggresjon til ungdomsvold. I en slik forståelsesramme har flere faktorer betydning, blant annet temperament og et giftig sosialt miljø som stimulerer og understøtter voldelig atferd.

Han tematiserer hvorfor og hvordan kjønnsforskjeller i voldelighet oppstår og består. Et annet viktig tema er hvordan uforløste barndomstraumer påvirker senere aggressiv atferd.

I andre del er hovedtema hvilke faktorer som påvirker utviklingen de neste 20 årene etter at unge har drept. Dette inkluderer betydningen av hjernens modning under og etter pubertet. Han tar også opp hvordan heling og utvikling etter så alvorlige hendelser som drap er knyttet til både kulturell kontekst og individuelle faktorer som temperament og ressurser. Utdanning og utvikling av tro spiller en viktig rolle sammen med terapeutiske intervensjoner i helingsarbeidet. Første del av forelesningen er basert på hans bok «Listening to Killers» (2015). Den andre delen er basert på hans bok: Miller’s Children: Why Giving Teenage Killers a Second Chance Makes Sense for All of Us (2018).


13. august 2019, kl. 10-15
Litteraturhuset, Oslo, konferansesal Wergeland

Pris: 490.- inkl. enkel lunsj

banner

Kjør for livet – samfunnsnytte gjennom ungdommers mestring

banner

KJØR FOR LIVET – HISTORIEN OM HVORDAN SKAPE SAMFUNNSNYTTE GJENNOM UNGDOMMERS MESTRING.

Gjennom historien til en Europamester som ble sosial entreprenør, lærer vi om hvordan endringen i Ørjans og mange andres ungdommers liv, skaper stor økonomisk nytteeffekt for lokalsamfunn i Norge.

Arbeidet til Kjør for livet er spennende og har dokumentert effekt. Ønsker du mer info om dette, og få en presentasjon? Ta kontakt med oss.

Barn utsatt for menneskehandel i Norge

BARN UTSATT FOR MENNESKEHANDEL I NORGE
– MIN KAMP FOR ET VERDIG LIV

Angelica Kjos, erfaringskonsulent i Aberia. Hun forteller sin historie fra en barndom i fosterhjem, barnehjem og ungdomshjem. Hun var det stille barnet ingen så. Nå er hun en kjemperessurs og pådriver innenfor brukermedvirkningsfeltet i barnevernet. Hun tar deg med i sin tidligere verden av menneskehandel, tortur, rusavhengighet og overgrep.

Angelica er en sterk foredragsholder og en enestående dame. Hun reiser mye rundt for å få opp fokus på disse temaene. Ønsker du å få besøk og høre hennes historie, ta kontakt med oss.

Sammen i krigen

Barnevernsbarnet Marius og miljøarbeider Freddy forteller sine historier. De traff hverandre for 22 år siden på en barneverninstitusjon og har beholdt vennskapet siden da. Begge har kjempet sine kamper på mange fronter, og møtt mange «knyttnever» gjennom livet.

Denne historien ble fortalt under Arendalsuka, ønsker du å få besøk og høre denne historien? Ta kontak med oss.

 

Samferdselsministeren besøkte Kjør for livet

Statsråden suste rundt med ATV, og fikk møte ungdommer som liker å mekke.

- Dette var veldig gøy, og jeg vet hva vi kan gjøre om vi ikke blir gjenvalgt, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) etter å ha sust rundt med firhjuling på gården til Knut Ove Børseth.

Tidligere i uka fikk Børseth som har grunnlagt Kjør for livet og er fylkessekretær for Trygg Trafikk, henvendelse fra Samferdselsdepartementet om statsrådsbesøk. Det takket Børseth til, og ei stor gruppe fra Kjør for livet tok imot samferdselsministeren da han kom på fredag.

Stadig vekst

Kjør for livet ble startet hjemme hos Knut Ove Børseth på Lundamo, og over 1000 ungdommer har vært innom tilbudet som er i 44 kommuner i Norge og 10 steder i Sverige. Organisasjonen har 12 heltidsansatte og 55 på deltid. I fjor hadde Kjør for livet 355 deltakere. Ifølge Kjør for livet utgjør samfunnsnytten 450 millioner kroner.

En av dem som tidlig kom inn i Kjør for livet, er Ørjan Brurud. Allerede som 11-åring kom han til Kjør for livet etter at skolen hadde spurt om gutten kunne få et tilbud siden han ikke trivdes så godt verken på skolen eller i nærmiljøet. Ørjan er nå lærling hos Kjør for livet, og hans fortelling ga tårer i øynene hos de besøkende fra Fremskrittspartiet.

- Det har betydd alt for meg og for familien at jeg fikk være med i et lag. Det har alltid vært bil som har vært interessen, forteller Ørjan (19).

I verkstedet

Første stopp var verkstedet der samferdselsministeren fikk møte unggutter som mekket på en rallycrossbil.

- Er det kjekt, spurte Solvik-Olsen.

Statsråden forteller at han har vokst opp på en bensinstasjon, men at han ikke ville ha turd å gå skru på sin egen bil på grunn av elektronikken. Han opplyste også at han hadde bodd noen år i USA på en gård, og at det kom gutter dit som skrudde på biler.

- Jeg mener det er riktig å legge til rette for tilbud til ungdommer. Ofte undervurderes det hvor kjekt dette er. En skal respektere at det er plass både til den som vil sitte på skolebenken og den som ønsker et annet tilbud, sier Solvik-Olsen.

Personlige bilskilt

Kjør for livet-gründer og tidligere europamester i rallycross, Knut Ove Børseth, presenterte konseptet Kjør for livet som han har et sterkt ønske om skal få statlig tilskudd. Børseth foreslår at inntekter fra salg av personlig bilskilt, kan gjøres tilgjengelig for tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid.

- De første pengene som kommer fra salg av personlige bilskilt, skal gå til å betale opprettelsen av systemet. Det er få utenfor Fremskrittspartiet som trodde dette ville bli populært. 15.000 har søkt om å få personlig bilskilt, og 5000–6000 skilt er solgt. Det er ikke bestemt om pengene skal gå til fysiske tiltak på veiene eller til andre tiltak. Jeg vil ikke utelukke at det kan bli mulig å søke på disse midlene, sier Solvik-Olsen.

Flere samferdselsministre har vært innom gården, og det har også vært kongelig besøk. Børseth måtte stoppe Kjør for livet-tilbudet på gården fordi Melhus kommune mente det var ulovlig. Nå har han fått alt på stell, og statsråd Solvik-Olsen kunne kjøre på godkjent grunn.

Ute fikk Solvik-Olsen hjelm og kjøredress, og så kjørte han noen runder på firhjuling med Ørjan Brurud foran seg i løypa.

Det er stort for oss å få besøk, og vi får vist fram hva vi driver med, sier Ørjan Brurud til Trønderbladet.
Om livet etter valget

Mandag er det stortingsvalg, og meningsmålingene peker i ulike retninger.

- Er du samferdselsminister på tirsdag?

- Magefølelsen sier det. Jeg har veldig lyst til å fortsette som samferdselsminister. Vi har satt i gang så mye som for eksempel E6-bygging, og jeg skulle ha fulgt med videre, sier Solvik-Olsen.

Rett tiltak til rett barn til rett tid

Morten Nybakk, leder Bransjeutvalget for Barn og Ungdom i NHO Service og Handel skriver i Fædrelandsvennen om saken der en 15 år gammel jente knivstakk og drepte på Sørlandssenteret i juli 2017. Fylkesmannen har avdekket flere lovbrudd i sitt tilsyn. Barnevern og sykehus har fått hard kritikk.

Les mer