fbpx
Covid-dugnad i Aberia

Covid-dugnad i Aberia

I slutten av mars henvendte Bufetat seg til Aberia og spurte om vi kunne bidra med et spesielt barnevernstilbud som del av den nasjonale Covid-dugnaden. Staten hadde behov for institusjonsplasser som kunne ta i mot barn med smitte, eller som befant seg i en uavklart smittesituasjon. Vi syntes dette var veldig spennende og valgte en avdeling i Vestby kommune, som akkurat da var uten beboere, til formålet.

Vi er kjempestolte av interne mobiliseringen som avdelingslederen og de ansatte gjorde. På fem dager fikk de avdelingen klar. Smittvernansvarlig startet umiddelbart kursing for de ansatte som frivillig valgte å jobbe i dette tiltaket. En erfaren leder holdt opplæring i akuttarbeid. En vikarkoordinator kastet seg rundt for å finne bemanning til Covid-avdelingen. Ledelsen skrev tilsvar til oppdragsbeskrivelsen og søknad til godkjenningsmyndighetene. 

Smittevernutstyr og plan for utførelse i avdelingen kom på plass. Den siste brikken som ble lagt, var omfattende kursing av personalet i smittevern, hygiene og organisering på stedet. Risikovurderinger ble gjort, og målene ble satt: Barna skulle ha et best mulig tilbud, slik Aberia alltid jobber for. Og ingen ansatte skulle bli påført smitte i løpet av perioden de jobbet med syke barn. Gjennom denne prosessen ble det skapt et verdifullt klima for felles risikovurderinger, refleksjoner og samarbeid blant de ansatte. 

Kollegaveiledning og åpenhet rundt usikkerhet, håndtering av situasjoner og bevissthet rundt egen adferd er sentrale stikkord. Som bedrift er vi stolte av fleksibiliteten og evnen til å håndtere slike forespørsler på kort varsel, og vi opplever at vi bidrar til å skape viktige verdier.