Distrikt Midt- og Nordnorge

Aberia sin virksomhet i midt- og nordnorge har kontor på flyplassen på Torp. Distriktet ledes av Daniel Sellevoll, nestleder Arild Myrland og fagansvarlig Julie Elisabeth Steinsveen. Sammen med mellomlederne og en flott gjeng dyktige kolleger på østlandet tilbys følgende tjenester:

  • Omsorgsboliger
  • Avlastning
  • Barneverninstitusjon
  • Familiehjem og beredskapshjem
  • Hjemmebaserte tjenester (ettervern, veiledningstjenester og miljøarbeidertjenester)
  • BPA

Kontakt

Besøksadresse
Torpveien 130, 3241 Sandefjord

Snakk med en av våre ansatte i din region.

Kontaktpersoner

Distrikt Midt- og Nordnorge

Daniel Sellevoll

Distriktleder

Arild Myrland

Nestleder

Julie Elisabeth Steinsveen

Fagansvarlig