Distrikt Øst

Aberia sin virksomhet i øst har kontor i Moss. Distriktet ledes av Ann-Kristin Skaugen, nestleder Anne Grethe Klaeboe, og fagansvarlig Hege Eriksen. Sammen med mellomlederne og en flott gjeng dyktige kolleger på østlandet tilbys følgende tjenester:

  • Omsorgsboliger
  • Avlastning
  • Barneverninstitusjon
  • Familiehjem og beredskapshjem
  • Hjemmebaserte tjenester (ettervern, veiledningstjenester og miljøarbeidertjenester)
  • BPA

Kontakt

Besøksadresse
Ekholtveien 114, 1526 Moss

Snakk med en av våre ansatte i din region.

Kontaktpersoner

Distrikt Øst

Ann-Kristin Skaugen

Distriktsleder

Anne Grethe Klæboe

Nestleder

Hege Eriksen

Fagansvarlig