Distrikt Sør

Aberias virksomhet i sør har kontor på Sør-Arena i Kristiansand og på Torp i Sandefjord. Distriktet strekker seg fra Drammen til Flekkefjord, dvs fra «gamle» Buskerud, via Vestfold/Telemark til og med Agder.

Distriktet ledes av Eirik Egeland, assisterende distriktsleder Gisle Lauritsen og fag- og kvalitetsansvarlig Maya Torgersen. Sammen med dyktige avdelingsledere, miljøterapeuter og miljøarbeidere tilbys følgende tjenester:

Kontakt

Besøksadresse
Sør Arena, Stadionveien 21, 4632 Kristiansand

Snakk med en av våre ansatte i ditt distrikt.

Kontaktpersoner

Distrikt Sør

Eirik Egeland

Distriktsleder

Gisle Lauritsen

Assisterende Distriktsleder Sør

Maya Torgersen

Fag- og kvalitetsansvarlig

Ved spørsmål om familiehjem (fosterhjem) og beredskapshjem kontakt leder for familiehjemsavdelingen Henning Bakken på tlf. 926 66 677 eller e-post henning.bakken@aberia.no.