Distrikt Vest

Aberia sin virksomhet i vest har kontor på Olsvik i Bergen. Distriktet ledes av Birthe Skar, nestleder Hege Gundersen og fagansvarlig Trine Norill Jonassen. Sammen med mellomlederne Bente Bordal, Angelica Rønhovde, Bjarte Helland, Gigi Lundetræ, Jan Terje Omdal og en flott gjeng dyktige kolleger på vestlandet tilbys følgende tjenester:

  • Omsorgsboliger
  • Avlastning
  • Barneverninstitusjon
  • Familiehjem og beredskapshjem
  • Hjemmebaserte tjenester (ettervern, veiledningstjenester og miljøarbeidertjenester)
  • BPA

Kontakt

Besøksadresse
Olsvikskjenet 81, 5184 Olsvik

Snakk med en av våre ansatte i din region.

Kontaktpersoner

Distrikt Vest

Birthe Skar

Distriktleder

Hege Gundersen

Assisterende distrikleder