Fag og kvalitet

Trygge fagfolk

Trygge fagfolk er et kompetanseprogram hvor det er fokus på den enkelte og organisasjonens menneskemøtekompetanse. Programmet vil ha egne samlinger hvor man jobber med den enkeltes og organisasjonens verdier og praksis, samt ha fokus på rollen som profesjonell hjelper.

Programmet inneholder fellessamlinger for alle ansatte og et eget lederprogram.

Les mer her

Traumebevisst omsorg for fosterforeldre

Aberia ønsker å bygge en sterk felles kultur der alle ansatte har et felles verdisett som skal være styrende for alt arbeid vi gjør. Dette ønsker vi også at våre fosterhjem og beredskapshjem skal være en del av. Høsten 2023 holder vi derfor egen kursdag for alle Aberia-hjem i samarbeid med RVTS Sør der TBO-F er tema. Kursdagen er innledningen til åtte kurs-samlinger med påfølgende gruppeveiledning for fosterforeldre.

TBO-F (TraumeBevisst Omsorg for Fosterforeldre) bygger på en kursrekkke som ble utarbeidet av National child traumatic stress network (NCTSN) i USA. RVTS Sør har oversatt og videreutviklet materialet for bruk i Norge. Alle Aberias fagkonsulenter har gjennomgått TBO-F kurslederopplæring og har gode forutsetninger for de påfølgende kursene og gruppeveiledningene med fosterhjemmene.

Mange barn som bor i fosterhjem, har opplevd stressende og traumatiske hendelser og levd under vanskelige omsorgsforhold. TBO-F gir innsikt i hvordan traumer og stress kan påvirke barns følelser, holdninger og adferd, og målet er at denne innsikten skal gi fosterforeldre trygghet og forståelse til å møte sitt fosterbarn på best mulig måte.

Skadeavvergende teknikker

Skadeavvergende teknikker er et opplæringsprogram som gir personalet et helhetlig rammeverk for hvordan forstå, forebygge og møte aggressive situasjoner på en omsorgsfull, ivaretakende og samtidig trygg måte.