fbpx
Jobbing med bilder

Tilstede sammen

Jobben som fagkonsulent i Aberia er innholdsrik, variert, krevende, inspirerende og ikke minst givende. Vi møter så mage flotte og ulike mennesker. Selv om det i første omgang er fosterforeldrene vi veileder, hender det også at vi jobber med barna. Vi er også inn og veileder i enkelte biologiske familier. Selv om de fleste veiledninger skjer hjemme hos våre familier, hender det også at vi treffes på andre arenaer.

Når vi deltar på aktiviteter og opplevelser med familiene skjer det mye bra

  • Vi blir bedre kjent
  • Vi kan lettere sette oss inn i familienes situasjon når vi også møter barna
  • Vi kan observere og senere reflektere sammen over familiens samspill
  • Vi kan komme med innspill til gode aktiviteter og kommunikasjonsformer når det trengs
  • Vi kan gi veiledning utfra situasjoner som kan oppstå når vi er sammen

Vi føler oss heldig som kan ta del i familiens små og store begivenheter. For selv om det tidvis er krevende å være en offentlig familie, opplever hjemmene våre også mange gleder, og når barna har det bra- har både familie og fagkonsulent det fint.

Her er noen små glimt fra årets begivenheter.