fbpx
Skiheis

Flere tjenester i Vest

Aberia vokser, og i 2021 har spesielt Vest- og Sørvestlandet fått tilgang til flere av våre tjenester. Ett eksempel på dette er Austevoll kommune, som ligger sørvest for Bergen. Siden i vår har vi jobbet med planlegging av avlastningstjenester her, og i sommer var oppstarten et faktum. Med mange dyktige og engasjerte kolleger har vi sikret en trygg og god startperiode.

I Austevoll jobber vi med barn fra 5-13 år, i et bygg som tidligere ble benyttet til barnehage. Dette huset passer perfekt for å skape en god ramme for barna som er hos oss. Aberia opplever samarbeidet med kommunen og foreldre/pårørende som svært godt.

Også i Stavangerregionen har det vært stor utvikling. På et halvt år har vi startet opp og satt to ulike barnevernavdelinger i stabil og god drift. En tredje avdeling er også klar, slik at Aberia nå tilbyr godt med barnevernsinstitusjoner i Rogaland.

Parallelt med dette har vi på vegne av Sandnes kommune planlagt oppstart av en omsorgsavdeling, slik at vi kan ta i mot barn og unge i området basert på kommunens tilbud og vedtak om helse- og omsorgstjenester.

Aberia fortsetter å tilby stadig flere tjenester i Norges fylker og kommuner, for å bidra til god kvalitet i helse-, omsorgs- og barneverntjenester i hele landet.