fbpx
Fagdag

Historisk fagdag på Emma Hjort

I fantastiske lokaler arrangerte Aberia Omsorg, Region Øst, Fagdag for pårørende, ansatte og oppdragsgivere. Emma Cafe ligger midt på Emma Hjort og er et unikt samlingsted og perfekt lokale for å øke kunnskap og kontakt mellom oppdragsgivere, pårørende og ansatte.

Aberia Omsorg tilbyr blant annet tjenester for mennesker med psykisk utviklingshemning, autisme, ADHD, ervervet hjerneskade, diverse psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser eller ulike typer utviklingsforstyrrelser. På bakgrunn av dette valgte vi å arrangere Fagdagen i historiske omgivelser. Emma Hjort startet arbeidet for mennesker med psykisk utviklingshemming allerede i 1898. Hun hadde et sterkt ønske om å gjøre en forskjell for de som sto utenfor samfunnet og viet hele livet sitt til mennesker med utviklingshemming.

Regionens fagteam har lenge jobbet med å innhente spennende foredragsholdere og dagen resulterte i et variert program hvor museumsleder Bård Kjetil Dahl gav oss en sterk historisk vandring gjennom 250 år om behandlingen av personer med utviklingshemming på Emma Hjorts Museum.

Ernæringsfysiolog Kristine Nordkvelle delte engasjert praksisnær kunnskap om ernæringsarbeid rettet mot personer med psykisk utviklingshemming.

Pårørendesentret ved Gry Anette Øvestegård delte erfaringer fra arbeid med familier som opplever sykdomsbelastning, inkludering og ivaretakelse av barn, ungdom og voksne pårørende.

Cathrine Solheim Amarloui hadde innføring i Tegn til tale. Som skaper av Tegneri Talera og figuren Ebbe nebb lot hun oss ta del i et underholdende univers for å gjøre det lett for «alle» å snakke med hendene.

Det ble en spennende og lærerik dag med temaer som engasjerte på tvers mellom oppdragsgivere, pårørende og ansatte og det ble delt åpent erfaringer som er viktige å ta med seg i videre samarbeid. Tilbakemeldingene var entydig positive og det ble uttalt ønske om at temaene blir fulgt opp videre i Regionens Kurs og opplæringsplan for 2024.