fbpx
Lærling i Aberia

Hvordan er det å være lærling i Aberia?

Sofie Eriksen, lærling

Aberia avlastning er godkjent lærebedrift, og har nå 6 lærlinger som er ferdig med utdanningsløpet i august. De arbeider ved avdeling Voksentoppen, som yter avlastningstjenester til barn og voksne, og befinner seg på Voksenkollen.

Vi har ønsket å prate med noen av de om hvordan det oppleves å være lærling i Aberia, og har også tatt en prat med en tidligere lærling som avsluttet læreforløpet august 2020, og nå arbeider fast hos oss som helsefagarbeider.

Sofie Eriksen er 19 år gammel, hun valgte å gå helsefagarbeiderlinjen basert på en prøveuke som ungdomsskolen arrangerte. Hun forteller om prosessen fra skole til praksis:

Jeg kjente ikke til Aberia før jeg ble kontaktet for intervju, men jeg fikk et godt inntrykk av bedriften da jeg hadde samtale med faglig leder som gjennomførte intervjuet med meg. Jeg hadde også fått tilbud om lærlingplass på sykehjem, men jeg ønsket heller å takke ja til Aberia. Jeg hadde en tidligere lærer som anbefalte å skulle jobbe med denne brukergruppen, da det er veldig lærerikt. 

Sofie har planer om å ta videre utdanning etter hun har blitt helsefagarbeider: 

Jeg har tenkt til å gå påbygg først, før jeg søker meg inn på vernerpleierlinja. Jeg fikk ideen etter jeg ble kjent med avdelingen og brukergruppen. Jeg har snakket med flere av kollegaene mine, og skjønte da at jeg hadde lyst til å jobbe med dette videre.’

Fortuun Hassan, lærling

Fortuun Hassan er firebarnsmor og kommer fra Somalia, hun kom til Norge i 1998. Hun informerer om hvordan hun ønsket å jobbe med barn og unge: 

Jeg var nysgjerrig på å jobbe med barn med autisme, og ønsket å fordype meg i dette. Jeg hadde i forkant tenkt at jeg helst ville jobbe med barn og unge. Jeg vil bli helsefagarbeider fordi jeg elsker å jobbe med mennesker, og trives veldig godt med det. 

Nadege Umuhoza er 24 år gammel, og gikk helsefagarbeiderlinja ved Nydalen skole. På spørsmål om hvordan det var å starte på avdelingen svarer hun følgende: 

Vi hadde opplæring uten brukere da vi startet på Voksentoppen, og fikk møte brukerne senere. Vi ble godt mottatt av de andre kollegene på avdelingen, og får alltid hjelp dersom vi trenger det. Vi fikk først innføring i generell opplæring på avdelingen, så startet prosessen med å bli kjent med brukere og pårørende. Vi ble også kjent med systemene her, og turnusen vår. Det gikk fortsatt noe tid før vi fikk en bruker vi skulle jobbe fast med, men etter veiledning fra faglig leder gikk det seg til. Vi fikk brukere som vi arbeidet fast med, og jeg kjenner at jeg har fått bedre selvtillit etter at jeg har jobbet med brukere – og etter at jeg har gitt opplæring til andre. 

Nadege Umuhoza, lærling

Lærlingene bli fulgt opp av veiledere som de jobber sammen med i miljøet. I tillegg til det har de faste månedlige veiledningssamtaler sammen med faglig leder ved Aberia. I løpet av et halvår gjennomfører de halvtårsvurderinger, der lærlingene krysser av for de målene ved læreplanen som de har jobbet med.

Lærlingene og faglig leger legger så en plan for hvordan de skal jobbe med de resterende målene på læreplanen. Nadege forteller om halvtårsvurderingene: 

Halvtårsvurdering og minifagprøver er veldig bra, her lærer vi masse om hvordan vi jobber og vi blir enda bedre forberedt på fagprøven. Vi får gode tilbakemeldinger på hva vi trenger å jobbe med videre. Vi har alltid forbedringspotensial, så det er godt å få tilbakemeldinger på hvordan man kan jobbe enda bedre. 

Minifagprøver er lagt opp ganske likt som den egentlige fagprøven. Den holdes en gang i halvåret, der lærlingene får en oppgave de må forberede seg til, gjennomføre og evaluere. Det er veileder ved avdelingen som utarbeider minifagprøven, og gir tilbakemeldinger til lærlingene. På spørsmål om hvordan arbeidsmiljøet er ved avdelingen, er lærlingene enige om at det er godt arbeidsmiljø ved avdelingen. Ingen av dem har hatt noen negative opplevelser med noen kolleger, og informerer om at de alltid får hjelp dersom det er noe de lurer på. Fortuun forteller: 

Det er et veldig godt arbeidsmiljø, og jeg synes vi samarbeider veldig godt sammen. Alle jeg har jobbet med er positive, og det er ikke noe problem å komme overens. Jeg kjenner at vi har et godt samarbeid, og det skjønner jeg når jeg hører de positive tilbakemeldingene jeg får.

 Ali Nouri, veileder

Ali Nouri kom til Aberia som andreårslærling i 2019, og tok fagprøven i 2020. Han forteller om hvordan han tok fagprøven i juli, og om hvordan prosessen var med å få fast jobb hos oss: 

Grunnet Corona så ble fagprøven utsatt flere ganger. Jeg var stressa, fordi jeg var den første lærlingen Aberia hadde – så de hadde ikke så mye erfaringer med det fra tidligere. Jeg var litt redd for fagprøven, men ettersom jeg hadde hatt minifagprøve tidligere, så hadde jeg vært gjennom lignende tidligere. Fagprøven var lagt opp veldig likt som minifagprøven. Det gikk veldig fint, jeg fikk bestått meget godt – så jeg var veldig fornøyd. Etter fagbrevet fikk jeg tilbud om 100% på sykehjem, men mitt mål var å få jobb i Aberia. Etterhvert fikk jeg tilbud om 100% vikariat med bruker i Aberia, som jeg deretter fikk forlenget. Etter det igjen fikk jeg tilbud om 75% fast stilling. Vi er som en familie på avdelingen, og det er som et andre hjem – så jeg føler ikke jeg er på jobb. Både arbeidskollegaer og brukere er veldig fine å være sammen med. 

Ali har fått tilbud om å være veileder for lærlingene fremover, og takket ja til dette. Han får spørsmål om hvorfor han takket ja, og utdyper sine tanker rundt det: 

Jeg gleder meg masse! Jeg er glad for at vi har fått nye lærlinger som skal starte i august. Jeg vet hvilke utfordringer en lærling kan ha, så jeg er forberedt på det. Jeg skal forsøke å overføre mine kunnskaper over til dem. Jeg er glad for at Aberia stoler såpass på meg, for å gi meg dette ansvaret – og setter stor pris på det. Jeg skal støtte lærlingene, slik at de kan få mer kunnskap, erfaring og ferdigheter. Det er viktig å både veilede, men også ha et godt samarbeid. Hvis vi har problemer, så tar vi det opp med hverandre. Og det er bare være åpen for å stille spørsmål. Det er viktig at lærlingene jobber med oppgaver, og leser pensum ved siden av praktisk arbeid. Vi har mange lover, tiltak og rutiner vi må følge, så det er litt å sette seg inn i.  Jeg skal stå ved siden av lærlingene for å veilede hvordan vi jobber med bruker, og hvordan vi legger til rette for et godt liv for den enkelte. Jeg er veldig spent på å møte de nye lærlingene, og hilse på dem.

 Ali Nouri og Sofie Eriksen

Andreas Glad Ovesen er tjenesteleder ved avdelingen, og har vært med på å følge opp lærlingene. Han forteller om hvordan det har vært å ha lærlinger ved avdelingen: 

Det har vært gøy å se utviklingen fra oppstart til der vi er nå. Noen av de kom inn på avdelingen og virket litt usikre, mens i dag er de kjemperessurser. De bidrar til godt arbeidsmiljø, og har funnet sin plass på avdelingen. Jeg vil si at de, på mange måter, har vært med på å utvikle avdelingen til det den er i dag.