Jobb som personlig assistent

Det finnes mange som trenger en personlig assistent til sin BPA-ordning. Det kan være mennesker med psykiske lidelser, fysiske funksjonshemminger, utviklingshemming, og annen funksjonsnedsettelse.

Les mer om stillingen Om BPA i Aberia

Hva vil det si å være personlig assistent?

I Aberia trenger vi mange som ønsker å hjelpe mennesker med daglige gjøremål, slik at brukeren kan gjøre de aktivitetene man ønsker, eller delta i arbeidslivet.

Det hele handler om å legge til rette for at brukeren får gjort sine gjøremål og ønsker, og få et aktiv og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Dette er en berikende jobb hvor man blir godt kjent med med brukeren. Og ikke minst så er dette en veldig viktig jobb. Livskvaliteten til den du hjelper blir bedre, og for oss i Aberia så trenger vi deg som ser verdien av økt livskvalitet.

Om stillingen

Utlysningen gjelder stillinger som brukerstyrt personlig assistent, både tilkallingsvikarer og faste stillinger.

Til våre BPA-ordninger søker vi etter nye assistenter. Som følge av at det er flere assistenter som skal ansettes, er det ønskelig med både mannlige og kvinnelige søkere i ulik alder og med ulike erfaringer. Kjemi mellom bruker og assistent er det viktigste.

Du kan være egnet hvis du er nysgjerrig, er litt pedagogisk anlagt, rolig og tålmodig. Du bør være god til å lytte, allsidig og fleksibel i forhold til arbeidstid.

Det er ingen krav om formell utdanning, i denne stillingen er det personlig egnethet og kjemi som er avgjørende. Videre er det viktig at du er pliktoppfyllende og ansvarsfull, og at du er en stabil arbeidskraft over en lengre tidsperiode.

Arbeidsoppgaver:
 • Matlaging
 • Helsehjelp og medisinering
 • Personlig stell
 • Praktisk assistanse i og utenfor hjemmet
 • Trygghet i hverdagen
Kvalifikasjoner:
 • Må fremlegge politiattest med plettfri vandel (maks tre mnd. gammel)
 • Personlig egnethet og kjemi vektlegges
 • Førerkort klasse B
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Kjennskap til personlig stell og pleie
 • Evne å ta initiativ til aktiviteter
 • Selvstendighet
 • Tålmodighet
 • og kunne både lytte og kommunisere
 • Friluftslivsinteresse
 • Jazz-interessert
Vi tilbyr:
 • Teoretisk og praktisk opplæring
 • En jobb med frihet og ansvar
 • Både heltids- og deltidsstillinger (Definer i søknaden din om du søker heltid eller deltid)
 • Oppfølging og veiledning
 • Interne og eksterne kurs

Send oss en søknad

Ring oss, eller send oss en søknad der du forteller litt om deg selv, sammen med en CV.

Kontakt leder for BPA i Aberia for mer informasjon:
Morten Blix på telefon: (+47) 470 11 114

Søknaden sendes til morten.blix@aberia.no.